12.10.2015 - Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова :: Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова

Архив за October 12th, 2015

Ирина Едунова

12 Oct 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:

Здравствуйте Айкан Аканович,на календаре уже 6 октября завтра будет,а интерны 6 курса до сих пор не получили стипендии. Денежный вопрос был,есть и будет актуальным,а такие заминки очень пагубно сказываются на жизни,особенно интернов,т.к работать мы не можем,некоторые живут только на стипендию. Я надеюсь на ваше участие в этом вопросе.

Ответ:

Здравствуйте Ирина!

При выяснении причин несвоевременного получения стипендии интернам 6 курса выявлена некомпетентность сотрудника офис регистратора в выполнении своих должностных обязанностей, а также отсутствие контроля со стороны должностных лиц.

В связи с этим были приняты следующие меры:

1) Сделать устное замечание декану факультета профессиональной подготовки интернатуры и резидентуры.

2) Объявить выговор заместителю декана интернатуры и резидентуры.

3) Объявить выговор начальнику офис-регистратора.

4) Поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности сотрудника офис регистратора.

Деканат и руководство по учебно-воспитательной работе приносить извинение из-за несвоевременного получения стипендии.


Академический отпуск

12 Oct 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Согласно п.2 пп.12 Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования»:

В период нахождения студентов, интернов, магистрантов, слушателей резидентуры, докторантов в академическом отпуске государственная стипендия не выплачивается, за исключением академических отпусков, предоставленных на основании медицинского заключения (заключение врачебно-консультационной комиссии).

Студентам, интернам, магистрантам, слушателям резидентуры, докторантам, возвратившимся из академического отпуска, назначение и выплата государственной стипендии осуществляется в установленном настоящими Правилами порядке по итогам предстоящей (очередной) экзаменационной сессии или промежуточной аттестации обучающихся и при условии отсутствия разницы в учебных планах.


 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы» Қаулысының 2тармағының 12 тармақшасына сәйкес:

Медициналық қорытындының негізінде (дәрігерлік-консультациялық комиссияның шешімі) берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, студенттер, интерндер, магистранттар, резидентура тыңдаушылары, докторанттар академиялық демалыста болған кезеңде мемлекеттік стипендия төленбейді.

Академиялық демалыстан келген студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемлекеттік стипендия тағайындау және төлеу алдағы (кезекті) емтихан сессиясы немесе білім алушыларды аралық аттестаттау қорытындылары бойынша және оқу жоспарындағы айырмашылықтар болмаған жағдайда осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.


Гульмира Абыкаева

12 Oct 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:

Қымбатты Айқан Ақанұлы! Студенттерге неге жыл сайын жатақхана жетіспейді?? Сіңілім Назерке Жунусова сіздің университеттің 3-ші курс студенті, грантта оқиды. Сабағы жақсы. Жыл сайын тамыз айының 20-нан бастап Сізге хат жазбайынша жатақханадан орын бөлу проблема тудырады, неге?? Деканаттағылар “күтіңіз, ертең келіңіз, шет елдіктер орналассын” деген желеумен жүргенімізге екі ай болды. Алматыда туысы жоқ, ата-анасы жұмыссыз, отбасында 5 бала, оның екеуі кішкентай. Анықтама қағаздары қолында. Өз үйім қаладан алыс, барып келуі тым қиын.Таңертең 5-те шығып кешке 21-00де жетеді. Осылайша абдырап жүрген студент ертең жаман жолға түсіп, не бір ыңғайсыз оқиғаға тап болса кім жауапты?! Сіз жетекшіліп етіп отырған университетті таңдауына мен үлес қосып едім “жатақханасы бар, адамды емдеп абзал жан болғанға не жетсін?!” деп. Енді өзім де ұялып отырмын. Әлде сіздердің талапкерге арналған “әр студентке жатақхана ұсынылады” деген сөздеріңіз жарнаманың буы ма? Байланыс тел: +77017587281, оқимын деген баланың талабын жерге қаратпай жағдайын жасауға тезірек көмектеседі деп үміттенемін!

Ответ:

Құрметті Гульмира Абыкаева!

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде студенттер санының көптігіне және жатақханада орынның жетіспеуіне байланысты барлық студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету мүмкіндігі жоқ, себебі жатақханалардағы барлық 2874 орын, алдымен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге, шет елден келген, диспансерлық есепте тұратын студенттерге, университетіміздің қоғамдық жұмыстарына белсенді қатысатын және әлеуметтік жағдайы төмен білім алушыларға белгілі шарттар бойынша І-ІV кезеңдермен берілді.

«Жалпы медицина» факультетінің 3 курс студенті – Жунусова Назерке деканатқа тиісті құжаттарды толықтай өткізбеген, сондай-ақ жергілікті Әкімдіктен алған отбасы құрамы туралы анықтаманы ұсынғанмен, оны растайтын құжаттары тіркелмеген. Осыған байланысты студент V кезеңнің жатахқанаға мұхтаж 557 студенттер тізіміне 244 болып тіркелді. Сонымен қатар студент барлық құжаттарын толық өткізген жағдайда, деканат тарапынан оның кезегі қайта қарастырылады.


Перизат Тлеубергенова

12 Oct 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:

Здравствуйте, Айкан Аканович. Я выпускница МБФ 2010года по специальности “Врач – биофизик” (Квалификация врач). Как я могу получить разрешение работать в области лучевой диагностики, если я обучалась 5лет (нет интернатуры)?

Ответ:

Уважаемая Перизат!

Вы можете работать в медицинских учреждениях специалистом лаборатории, врачом лучевой диагностики нет.

Для решения вопроса о том, что можете ли вы, проходит интернатуру и по какой специальности, вам надо подойти в деканат интернатуры и резидентуры КазНМУ или позвонить по телефону. 8(7272) 338-70-29


Меруерт Аскарова

12 Oct 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы, От абитуриента

Вопрос:

Здравствуйте Уважаемый Айкан Аканович! Я студентка Карагандинского Государственного Медицинского Университета, учусь на 4 курсе, факультета Общей Медицины! Могу ли я перевестись с КГМУ в КАЗНМУ? Что нужно для этого сделать?

Ответ:

Уважаемая Меруерт Аскарова!

Согласно утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012 года №110 «Правила перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования» при переводе обучающегося из другого ВУЗа представляется документ об освоенных учебных программах (академическая справка, транскрипт).

Перевод осуществляется на тот же курс, если разница в учебных планах составляет для бакалавриата не более пяти учебных дисциплин обязательного компонента.

При переводе обучающихся курс обучения определяется с учетом пререквизитов. Перезачет освоенных кредитов производится согласно образовательной траектории, необходимой для освоения соответствующей образовательной программы.

Перевод студентов с других вузов и других специальности в национальный вуз осуществляется только на платной основе. При этом студент должен иметь отличную и хорошую успеваемость, а также сертификат единого национального тестирования или комплексного тестирования не ниже 60 баллов.

Переводы осуществляется в каникулярное время.