Wednesday June 5th, 2013 - Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова :: Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова

Архив за June 5th, 2013

Рита Мадигулова

05 Jun 2013  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

 Вопрос ректору
От: Рита Мадигулова <[email protected]>
Тема вопроса: Учебный процесс
Уважаемый Айкан Аканович.
Скажите, пожалуйста, почему стали относиться к зачетным книжкам студентов несерьезно? Спрашиваю потому, что у меня учатся племянники в Вашем Вузе, один в ОМ (3 курс), другой в фарм (3 курс). Сами понимаете, это необходимо и для контроля детей. А получается, что не все оценки за прошлый семестр проставлены в  зачетные книжки и семестр не закрыт по зачеткам. Как могут экзаменаторы принимать экзамены без зачетных книжек? Старосты не могут “поймать” преподавателей, которые принимали у них экзамены. Мои племянники учатся на гранте,получают стипендии,и по ним я могу знать об удачной сдаче сессии. А как другие родители? Мне бы не хотелось гадать, а точно знать уровень знаний моих детей. Очень надеюсь, что Вы у тут наведете порядок.
Заранее благодарю, Рита.

 

Уважаемая Рита Мадигулова!

 

Отрадно, что успеваемостью племянников интересуется тетя!

В нашем ВУЗе студент не может быть допущен к экзамену без закрытия предыдущего семестра. О допуске к сессии свидетельствует печать факультета в зачетных книжках «Допущен к сессии», этой печати предшествует другая – «Переведен на семестр» или «Переведен на курс». За этим строго следит заместитель декана. Работник Тестового центра не имеет права допустить студента до компьютерного тестирования (Iэтап экзамена) без допуска к сессии. За исключением тех случаев, когда студент имеет академическую задолженность по отдельным дисциплинам. Этим студентам дается отдельное разрешение на сдачу экзамена. И если Вы утверждаете, что Ваши племянники получают стипендию, то это является подтверждением успешной сдачи экзаменационной сессии. Но это не является свидетельством того, что на экзамены студенты заходят  без допуска к сессии, т.к. сессия на 3-м курсе специальности «Общая медицина» для студентов, обучающихся по модульной системе (по системе органов) начинается только с 15.06.2013г., а студенты, обучающиеся по цикловой системе, все имеют «допуск» к сдаче экзаменов.

        

 


Назира Арыстанбекова

05 Jun 2013  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос ректору
От: Назира Арыстанбекова <[email protected]>
Тема вопроса: Учебный процесс
Құрметті Айкан Аканович!
Мен ата – ана ретінде сізге қояр сұрағым бар еді. Менің қызым Тұрған Расиха Сапарқызы 2011-2012 оқу жылын “Алтын белгі” белгісіне бітіріп, осы оқу орнының жалпы медицина факультетіне оқуға түсті.
2012 жылдың тамыз айында жатақханаға орналасуға барып, құжаттарымызды туралап, мед.сараптамадан өткен кезде қызымның өкпесінен дақ шығып туберкулез деген диагноз қойды. Бұл диагнозды естіген кезде бүкіл отбасымызбен қайғы жұттық. Бұрын соңды естімеген дертті көтере аламызба деп едік, бірақ адам бәрін де көтере алады екен. Алматы қаласындағы туберкулезді зерттеу институтында 2 ай жатып емделді, қалған емін Шымкент қаласындағы қалалық туберкулезге қарсы ауруханада емделіп шықты. Емді 8 ай қабылдап шықты. Қазыр Аллаға шүкір бәрі жақсы. Жалпы медицина факультетінің деканына және т.б. тиісті орындарға құжаттарды тапсырып 1 жылға академический демалысқа шықты. Міне енді осы жылы Алла қаласа оқуымызды жалғастырамыз деп отырмыз. Сізден сұрағым келгені, қызыма 1 курсында оқу орнының тарапынан әлеуметтік көмек болады ма? Біз 1 жыл степендиясын алдық, енді ол 1 курсында степендия алады ма?
Өзіңіз білетіндей бұл ауру адамның әлеуметтік жағдайына көп байланысты. Жақсы тамақтану т.б. Бізді емдеген дәрігеріміз оқу орнының тарапынан көмек ретінде қосымша қаржылай көмек беріледі дейді, сол қаншалықты рас. Дене шынықтыру сабағына қатыса ала ма? Өкпесіне күш түсіруге болмайды деген дәрігердің сөзінен кейін Сізден осыны сұрағым келді. Айқан аға менің бұл хатымды жарияламай – ақ қоюыңызды сұраймын. Қызыма сөз келмесін, қатарынан ұялмасын деген едім. Сізден жауап күтемін. Алла Сізге денсаулық берсін!

 

Құрметті Назира Арыстанбекова!

Сіздің қызыңыз Тұрғын Расиха 2012-2013 оқу жылында 1 курсқа қабылданып содан кейін денсаулығына байланысты академиялық демалыс берілген. Сіздің қойған сұрақтарыңызға келетін болсақ:

1.                  Шәкірт ақы (стипендия). Университеттің 28.12.2012 жылғы №2819 бұйрығы бойынша қызыңызға 21.12.2012 жылдан бастап 01.10.2013 жылға дейін стипендия тағайындалған. Енді Расиха 2013-2014 оқу жылында оқуға келгенде бірінші семестрді аяқтаған соң, қысқы сессияның қорытындысы бойынша, яғни сессия емтихандарын тек «үздік» және «жақсы» деген бағаларға тапсырса шәкір ақы тағайындалады.

2.                  Дене шынықтыру сабағына қатысу. Расиханың академиялық демалысы аяқталып университетке оқуға келген кезде қайтадан медициналық тексерілуден өтеді. Студенттің дене шынықтыру пәніне қатысуы немесе қатыспауы туралы оның дәрігері ғана қорытынды жасай алады. Егер денсаулығынана байланысты бұл пәнге қатыса алмайтын болса, онда дәрігер анықтама береді.

3.                  Әлеуметтік көмек. С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың 26.06.2012 жылғы №622 «Студенттерге әлеуметтік көмек көрсету туралы» ережесінің 2 тармағы бойынша туберкулезбен ауырған студенттер тегін тамақтана алады.

 

 

 

 


Азамат Оразбеков

05 Jun 2013  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

 

Вопрос ректору
От: Азамат Оразбеков <[email protected]>
Тема вопроса: От студента
Уважаемый, Айкан Аканович!
Я обучаюсь, в Казахстанско-Российском Медицинском Университете
на 3 курсе общемедицинского факультета. Учусь на государственном гранте. После летнего семестра хотел бы перевестись в КазНМУ без потери гранта! Возможен ли перевод из частного ВУЗа в национальный ВУЗ без потери гранта? Какие документы нужны для этого? Правда ли что с этого года
(2013 года)запрещены переводы из одного ВУЗа в в другой? Заранее благодарю за ответ!

 

Уважаемый Азамат Оразбеков!

 

Согласно пункта 32 «Правил перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования» №110, в наш ВУЗ Вы можете перевестись из КРМУ только на платной основе (т.е. с потерей гранта).

И, если Вы хотите обучаться в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова на платной основе, то приводим выдержки из вышеназванных Правил

Пункт 34. Процедура перевода обучающегося из одного вуза в другой осуществляется в следующем порядке:

       1) обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление о переводе на имя руководителя вуза, где он обучается, и получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к руководителю интересующего его вуза;

       2) к заявлению о переводе на имя руководителя принимающего вуза должны быть приложены копии транскрипта, подписанного проректором по учебной работе и офис-регистратором, и скрепленные печатью, сертификата о сдаче единого национального тестирования или комплексного тестирования (для бакалавриата), сертификата о сдаче вступительных экзаменов (для магистратуры и докторантуры), свидетельства обладателя образовательного гранта (если является таковым), заявления на имя руководителя вуза, где он обучался (с подписью руководителя и печатью);

       3) декан факультета (директор института) на основании представленных документов определяет разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения, проводит перезачет освоенных кредитов в соответствии с образовательной программой и утверждает индивидуальный учебный план обучающегося по согласованию с отделом регистрации;

       4) в соответствии с визами декана факультета (директора института), начальника учебного отдела (учебно-методического отдела или управления), заместителя руководителя вуза по учебной работе, руководитель вуза издает приказ о переводе обучающегося;

 


Уважаемый Родион!

05 Jun 2013  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

 Согласно пункта 32 «Правил перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования» №110, в наш ВУЗ Вы можете перевестись из КРМУ только на платной основе (т.е. с потерей гранта).

Согласно пункту 34 вышеназванного Правила, осуществляется перевод в другие ВУЗы.

Процедура перевода обучающегося из одного вуза в другой осуществляется в следующем порядке:

       1) обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление о переводе на имя руководителя вуза, где он обучается, и получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к руководителю интересующего его вуза;

       2) к заявлению о переводе на имя руководителя принимающего вуза должны быть приложены копии транскрипта, подписанного проректором по учебной работе и офис-регистратором, и скрепленные печатью, сертификата о сдаче единого национального тестирования или комплексного тестирования (для бакалавриата), сертификата о сдаче вступительных экзаменов (для магистратуры и докторантуры), свидетельства обладателя образовательного гранта (если является таковым), заявления на имя руководителя вуза, где он обучался (с подписью руководителя и печатью);

       3) декан факультета (директор института) на основании представленных документов определяет разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения, проводит перезачет освоенных кредитов в соответствии с образовательной программой и утверждает индивидуальный учебный план обучающегося по согласованию с отделом регистрации;

       4) в соответствии с визами декана факультета (директора института), начальника учебного отдела (учебно-методического отдела или управления), заместителя руководителя вуза по учебной работе, руководитель вуза издает приказ о переводе обучающегося.

 

 

 


Povilas Kuprys

05 Jun 2013  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

По поводу поступления в Литовский университет наук здоровья

05