«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КЕАҚ 6D074800 — «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша PhD-докторант Беркенов Айдар Каиповичтың философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге «Модифицирленген экдистероидтар негізінде жаңа субстанцияны химиялық жасау» тақырыбы бойынша диссертация қорғауы өтеді.
11.01.2021

«С.Ж. Асфендияров  атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КЕАҚ 6D074800 — «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша PhD-докторант Беркенов Айдар Каиповичтың философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге «Модифицирленген экдистероидтар негізінде жаңа субстанцияны химиялық жасау» тақырыбы бойынша диссертация қорғауы өтеді.

Диссертация «С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КЕАҚ, фармацевтикалық технология кафедрасында орындалған.

Қорғау қазақ тілінде.

Ресми рецензенттері:

Журавель Ирина Александровна — химия ғылымдарының докторы, профессор, дипломнан кейінгі білім беру Харьков медициналық академиясының клиникалық биохимия, сот-медициналық токсикология және фармация кафедрасының меңгерушісі ( Харьков қ., Украина);

Милан Земличка — Assoc. Prof. RNDr, CSc, ветеринарлық медицина және фармация университетінің, ғалым оқытушысы, фармакогонозия доценті (Кошице қ., Словакия).

 

Ғылыми кеңесшілері:

Датхаев Убайдилла Махамбетович – фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор (Алматы қ., Қазақстан Республикасы);

Тулеуов Бораш Игиликович – химия ғылымдарының докторы,  профессор, ҚР ҰҒА академигі (Алматы қ., Қазақстан Республикасы).

Шетелдік ғылыми кеңесшісі:

Pavel Drasar —  рrofessor RNDr, DSc. (Прага, Чех Республикасы).

Қорғау ақпан айының 12 жұлдызында 2021 жылы сағ. 14.00-де «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КЕАҚ 6D110400 — «Фармация» және 6D074800 — «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтарының Диссертациялық кеңес отырысында өтеді. Мекен-жайы: Алматы қ., Төле би көшесі, № 94 үй, 1-қабат, 118-кабинет «Алма-Ата». Zoom конференциясына сілтеме https://us05web.zoom.us/j/7565770803?pwd=NG5LbWRBeFlVWjRGbW91dklQUUFxQT09. Конференция идентификаторы: 756 577 0803. Қолжетімділік коды: 12FEB21BA

 


АННОТАЦИЯ Беркенов А.К английский
АННОТАЦИЯ Беркенов А.К. казахский
АННОТАЦИЯ Беркенов А.К. русский
Диссертация Беркенов А.Т.
Отзыв зарубежного консультанта Pavel Drasar
Отзыв научного консультанта Датхаева У.М.
Отзыв научного консультанта Толеуова Б.
Рецензия Журавель И.А
Рецензия Земличка М
Приказ временных членов — Беркенов А.К.
Приказ офиц.рецензентов -Беркенов А.К.
Список публикации Беркенов А.К.
Бұйрық_Беркенов А.К


Беркеновтың қорғау орнын ауыстыру туралы хабарлама