Данияр Абдувалиевич Абдамбаевтың философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық Диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді

Дата & рубрика Диссертации.

6D110400 — «Фармация» және 6D074800 — «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары бойынша «Фармация»  Диссертациялық кеңес отырысында «Арилоксипропинил пиперидол және кейбір адамантан карбон қышқылы туындысынан биологиялық белсенді субстанцияны химиялық жасау» тақырыбына дайындаған Данияр Абдувалиевич Абдамбаевтың философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық Диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді. Докторлық диссертациялық жұмыс «Ұлттық медицина университеті» АҚ «Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер» кафедрасында… Read more »

Акерке Шиынкуловна Амирханованың философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық Диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді

Дата & рубрика Диссертации.

6D110400 — «Фармация» және 6D074800 — «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары бойынша «Фармация»  Диссертациялық кеңес отырысында «Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) экстракты негізінде дәрілік құралдың фармацевтикалық негіздемесін жасау және клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу» тақырыбына дайындаған  Акерке Шиынкуловна Амирханованың философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық Диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді. Докторлық диссертациялық жұмыс «Ұлттық медицина университеті» АҚ «Дәрілер… Read more »

Защита докторской диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Эльмиры Нышанбаевны Бекболатовой

Дата & рубрика Диссертации.

В АО «Национальный медицинский университет» состоится защита докторской диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Эльмиры Нышанбаевны Бекболатовой  на тему: «Технологические аспекты разработки и критерии стандартизации фитосубстанций на основе боярышника алмаатинского Crataegus almaatensis» по специальности 6D110400 — «Фармация». Диссертационная работа  выполнена на кафедрах «Организация, управление и экономика фармации и клинической фармации» и «Технология лекарств и… Read more »

Сержан Есимбаевич Момбековтың философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық Диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді

Дата & рубрика Диссертации.

6D110400 — «Фармация» және 6D074800 — «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары бойынша «Фармация»  Диссертациялық кеңес отырысында «Күрең маклюрадан помиферин қосылысын алу технологиясын және оның негізінде дәрілік қалып жасау» тақырыбына дайындаған Сержан Есимбаевич Момбековтың философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық Диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді. Докторлық диссертациялық жұмыс «Ұлттық медицина университеті» АҚ «Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер», «Фармацияны ұйымдастыру… Read more »

Защита диссертации на соискание степени доктора по профилю Аликеевой Эльмиры Асхатовны

Дата & рубрика Диссертации.

В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова состоится защита диссертации на соискание степени доктора по профилю Аликеевой Эльмиры Асхатовны на тему: «Ко-инфекция ТБ/ВИЧ: факторы риска, контроль и прогноз» по специальности 6D110200 – «Общественное здравоохранение». Диссертация выполнена в Казахстанском медицинском университете «ВШОЗ». Защита на русском языке. Рецензенты: Имангазинов С.Б. — профессор кафедры хирургии Павлодарского филиала… Read more »

Лашын Нуртасовна Киекбаеваның философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді

Дата & рубрика Диссертации.

Фармация бойынша 6D110400–«Фармация» және 6D074800–«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары  Диссертациялық кеңес отырысында «Echinops L. туысы түрлерінің өсімдік шикізатынан алынған экстракттың технологиясын жасау және стандарттау» тақырыбына дайындаған Лашын Нуртасовна Киекбаеваның философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді. Докторлық диссертациялық жұмыс С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті «Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер», «Фармацияны… Read more »

Улдан Батырхановна Дербисбекованың философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді

Дата & рубрика Диссертационный Совет PhD.

Фармация бойынша 6D110400–«Фармация» және 6D074800–«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары  Диссертациялық кеңес отырысында «4Н-пиридо[4`,3`:5,6]пирано[2,3-d]пиримидин» туындысының субстанциясы негізіндегі дәрілік қалыптың құрамы мен технологиясын жасау»  тақырыбына дайындаған УЛДАН БАТЫРХАНОВНА ДЕРБИСБЕКОВАның философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді. Докторлық диссертациялық жұмыс С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті «Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер», «Фармацияның ұйымдастырылуы,… Read more »

Гульнур Кабдыгалымовна Елекеннің философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық Диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді

Дата & рубрика Диссертации.

Фармация бойынша 6D110400–«Фармация» және 6D074800–«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары  Диссертациялық кеңес отырысында «Лоратадин таблеткасын жасаудағы технологиялық және биофармацевтикалық зерттеу жолдары» тақырыбына дайындаған Гульнур Кабдыгалымовна Елекеннің философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық Диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді. Докторлық диссертациялық жұмыс С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті «Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер», «Фармацияны ұйымдастыру және экономикасы… Read more »

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) Маматовой Алии Серикжановны

Дата & рубрика Диссертации.

В Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова состоится защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) Маматовой Алии Серикжановны  на тему: «Фармакогностическое, фармакотехнологическое  изучение  полыни Аrtemisia gmelinii и создание на ее основе фитосубстанций» по специальности 6D110400–«Фармация». Диссертационная работа  выполнена на кафедрах технологии лекарств и инженерных дисциплин и  организации, управления и экономики фармации и клинической… Read more »

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) Игисеновой Альфии Имангалиевной

Дата & рубрика Диссертации.

В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова состоится защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) Игисеновой Альфии Имангалиевны на тему: «Медициналық, әлеуметтік және психологиялық көмек қажеттілігін зерттеу негізінде егде жастағы адамдарға медициналық- әлеуметтік көмекті жетілдіруді негіздеу» по специальности 6D110200 – «Общественное здравоохранение». Диссертация выполнена в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова…. Read more »