Ғылым және инновациялар бөлімі

Ғылым және инновациялар департаменті Б.А. атындағы Іргелі медицина ғылыми-зерттеу институтының құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Атчабарова
Мақсаттар
1) Кафедраның негізгі мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді үйлестіру, қамтамасыз ету, талдау және қолдау көрсету, университетте инновациялық қызметті дамыту, университеттің инновациялық өнімдерін денсаулық сақтау тәжірибесіне енгізу.
Тапсырмалар
1) іргелі медицинаның өзекті мәселелері мен бағыттары бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді дамыту;
2) Университетте ғылыми-зерттеу қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды әзірлеу;
3) ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік және инновациялық жұмыстарды жүзеге асыру бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру;
4) қазіргі заманғы медицинаның өзекті мәселелері бойынша халықаралық, республикалық, өңірлік, салалық ғылыми конгресстерді, конгресстерді, конференцияларды, симпозиумдарды, мектептерді, семинарларды ұйымдастыру және/немесе ұйымдастыруға қатысу;
5) тәжірибе алмасу және бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында университеттің жоғары оқу орындарының ғылыми бөлімдерімен, Қазақстанның және шет мемлекеттердің ғылыми ұйымдарымен ынтымақтастығына көмек көрсету;
6) біліктілігі жоғары ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау саласында университеттің құрылымдық бөлімшелеріне көмек көрсету;
7) Университеттің инновациялық әзірлемелерінің мониторингі;
8) зияткерлік меншік объектілерін және университеттің бюджет қаражаты мен басқа да көздерінен алынған инновациялық қызметтің басқа да нәтижелерін есепке алу;
9) зияткерлік меншікті және Университеттің инновациялық қызметінің басқа нәтижелерін басқару;
10) Университет құрған зияткерлік меншік объектілерін қорғауға қатысу.
Функциялар
Мақсаттар мен міндеттерді іске асыру шеңберінде бөлім келесі негізгі функциялар мен қызмет бағыттарын жүзеге асырады:
1) Зерттеу жұмысы бойынша мәліметтер жинау;
2) Жобаларды талдау
3) Зерттеу жоспарлары
4) Ғылыми-зерттеу қызметіндегі педагогикалық ұжымның жеке жоспарлары;
5) университет қызметкерлері мен студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауды үйлестіру;
6) университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы мен қызметкерлеріне университеттегі ғылыми-зерттеу қызметін реттейтін құқықтық құжаттарды әзірлеу және ұсыну;
7) халықаралық, республикалық ғылыми конгресстерді, конгресстерді, конференцияларды, симпозиумдарды, мектептерді, семинарларды ұйымдастыру және/немесе ұйымдастыруға қатысу, сондай-ақ ұйымдастыру мәселелері бойынша консультациялар беру;
8) инновациялық әзірлемелердің дерекқорын қалыптастыру және Университетке алынған ерекше құқықтағы қорғалатын объектілердің есебін жүргізу;
9) инновациялық және зияткерлік меншікті құқықтық қорғау мәселелері бойынша әдістемелік және консультативтік көмек көрсету;
10) Университеттің зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау және пайдалану саласындағы инновацияларды дамытуға және тетіктерді жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды дайындау.