Медициналық терминдерді біріздендіру Республикалық конференция бағдарламасы

Медициналық терминдерді біріздендірудің нормативтік-лингвистикалық негіздері республикалық дөңгелек үстел бағдарламасы

Мемлекеттік тіл саясаты жетістіктері проблемалары шешу жолдары дөңгелек үстелінің бағдарламасы

Педиатриялық терминдерді біріздендіру конференция бағдарламасы

Терминдерді біріздендіру мәселелері РТ конференциясының бағдарламасы

Терминжасам қағидаттары және ұлттық терминология мәселелері РҒТ конференция бағдарламасы

Фармацевтикалық терминдерді қалыптастырудың өзекті мәселелері республикалық конференциясының бағдарламасы

Халықаралық деңгейде бекітілген грек-латын терминдері РТ конференция бағдарламасы