Рубрика: Диссертационные советы

Защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Ауезовой Эльмиры Тугелбаевны

В НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Ауезовой…


Защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Садыковой Лауры Айтжановны

В НАО «Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова» состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Садыковой Лауры…


«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» 6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша PhD-докторант Тажбенова Сауле Тажединовнаның: «Қант диабетімен ауыратын науқастар мысалында ауруларды басқару бағдарламасын бағалау» тақырыбы бойынша диссертация қорғауы өтеді.

Диссертация Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау кафедрасында орындалған. Қорғау нысаны – диссертациялық жұмыс….


Защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Уалиевой Алии Ержановны

В НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Уалиевой…


«С.Ж. Асфендияров  атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» 6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша PhD-докторант Досханов Максат Оналбайұлының: «Қазақстан Республикасында бауыр трансплантациясына дейінгі және  кейінгі науқастарға көмек көрсетуді ұйымдастыруды жетілдіру» тақырыбы бойынша диссертация қорғауы өтеді.

Диссертация ҚДЖСМ ҚМУ қоғамдық денсаулық және әлеуметтік ғылымдар кафедрасында орындалған. Қорғау нысаны – диссертациялық жұмыс. Қорғау қазақ тілінде. Ресми рецензенттер:…


Защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Абдировой Тамары Муталимовны

В НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Абдировой…


Меруерт Ильясовна Тлеубаеваның философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге ұсынылған диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді

«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ Тлеубаева Меруерт Ильясовнаның «Бақша қараот (Portulaca оlеracea L). өсімдігінен дәрілік құралдар жасаудың…


Защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Серикбаевой Эльмиры Асилбековны

В НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Серикбаевой Эльмиры…


Арайлым Асылхановна Абильбаеваның философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге ұсынылған диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді

«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» 6D110100 — «Медицина» мамандығы бойынша PhD-докторант Абильбаева Арайлым Асылхановнаның философия докторы (PhD) дәрежесін…


Защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Бапаевой Магрипы Каденовны

В НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) докторанта Бапаевой…