Заседание Ученого совета №9

Дата & рубрика Заседание №9.

1. Рамазанова Б.А. 1а. Дүйсенова А.К. 2. Девятко В.Н. 3. Тулебаев К.А. 4. Устенова Г.О. 5.1 Ералиева Л.Т. 5.2 Тулебаев К.А. 5.3 Балмуханова А.В. 5.4 Балмуханова А.В. 5.5 Балмуханова А.В. 5.6 Балмуханова А.В. 5.7 Балмуханова А.В. 5.8 Асимов М.А. 5.8а Нурманбетова Ф.Н. 5.9 Рамазанова М.А. 5.10-5.11 Асанова А.Б. 5.12 Рамазанова Б.А. 5.13 Абирова М.А.  … Read more »