Заседание Ученого совета №11

Дата & рубрика Заседание №11.

1. Балмуханова А.В. 2. Айдаргалиева Н.Е. 3. Сарсенбаева С.С. 4. Губайдуллина Ж.А. 5. Абирова М.А. 6. Абдрашева Д.М. 6а. Датхаев У.М. 7.1. Балмуханова А.В. 7.2. Карибаева А.К. 7.3. Нурманбетова Ф.Н., Сарсенбаева С.С. 7.4. Рамазанова Б.А. 7.5. Есембаева С.С. 7.6. Балмуханова А.В. 7.7. Абирова М.А. 7.8. Абирова М.А. 7.9. Абирова М.А. 7.10. Сеитова М.У. 7.11. Исина… Read more »