Заседание Ученого совета №9

Дата & рубрика 2012-2013 учебный год, Заседание №9, Материалы ученого совета, Университетский совет.

«2012-2013 оқу жылында ҚазҰМУ Ғылыми Кеңесінің қабылдаған шешімдерінің орындалуы туралы мәлімет» «ҚазҰМУ СПОРТ КЛУБЫ» «Ключевые показатели эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава» «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттерінің дене жағдайының динамикасы» мониторингі 2012-2013 оқу жылында ҚазҰМУ Ғылыми Кеңесінде қабылданған шешімдердің орындалуы туралы мәлімет 2013-2014 оқу жылында білім беру үдерісін кредиттік жүйе бойынша ұйымдастыру ерекшеліктері 051102 — «ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ»… Read more »