Әдістемелік кеңестің бірінші мәжілісі өтті, қатысу парағына сәйкес Әдістемелік кеңестің 29мүшесі қатысты:
20.11.2014

Әдістемелік кеңестің бірінші мәжілісі өтті, қатысу парағына сәйкес Әдістемелік кеңестің 29мүшесі қатысты:

 

1 Тулебаев К.А. ӘК төрағасы, ОӘЖ жөніндегі проректор, профессор +
2 Нурманбетова Ф.Н. ӘК мүшесі, дипломнан кейінгі білім беру және аймақаралық байланыстар жөніндегі проректор
3 Абирова  М.А. ӘК мүшесі, ОӘЖД директоры +
4 Славко Е.А. ӘК мүшесі, ОӘЖД директорының орынбасары +
5 Баскакова И.В. ӘК мүшесі, ОӘЖБ бастығы +
6 Асимов М.А. ӘК мүшесі, комм. дағдылар орталығының директоры +
7 Исина З.Б. ӘК мүшесі, тәжірибелік дағдылар Орталығының директоры +
8 Ералиева Л.Т. ӘК мүшесі, Б.Атшабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ директоры
9 Измайлова С.Х. ӘК мүшесі, клиникалық бөлімнің бастығы +
10 Булыгин К.А. ӘК мүшесі, кәсіби тілдерді дамыту ОД директоры +
11 Турдалиева Б.С. ӘК мүшесі, тәуелсіз сарапшылар тобының төрайымы,денсаулық сақтау және басқару саясаты кафедр. меңгерушісі
12 Зазулевская Л.Я. ӘК мүшесі, оқу –әдістемелік әдебиеттің шығарылуын жоспарлау және пікір жазу секциясының жетекшісі
13 Балмуханова А. В. ӘК мүшесі, декан интернатуры и резидентуры +
14 Курманова Г.М. ӘК мүшесі, №1 терапия бағыты бойынша интернатура және резидентура ОБК төрайымы +
15 Джумашева Р.Т. ӘК мүшесі, жалпы медицина факультетінің деканы +
16 Датхаев У.М. ӘК мүшесі, фармацевтика факультетінің деканы
17 Амантаев Б.А. ӘК мүшесі, стоматология факультетінің деканы
18 Иванченко Н.Н. ӘК мүшесі, шетел студенттері факультетінің деканы
19 Бегадилова Т.С. ӘК мүшесі, медициналық-профилактикалық іс факульт. деканы +
20 Мустафина К.К. ӘК мүшесі, Базалық пәндер ОД директоры +
21 Битанова Э.Ж.  «Өмір ғылымы» ОБК төрайымы +
22 Камалиев М.А. ӘК мүшесі, қоғамдық денсаулық сақтау ОД директоры +
23 Алимова Н.Е. ӘК мүшесі, «Қоғамдық денсаулық сақтау» және «Медициналық –профилактикалық іс» ОБК төрайымы
24 Рамазанова М.А. ӘК мүшесі, менеджмент ОБК төрайымы +
25 Оразбакова Г.О. ӘК мүшесі, «Медбике ісі» ОД директоры
26 Павлова А.П. ӘК мүшесі, «Мейірбике ісі» ОБК төрайымы +
27 Хитуова Л.К. ӘК мүшесі, педиатрия факультетінің ОД директоры +
28 Жумашев У.К. ӘК мүшесі, педиатрия факультетінің деканы
29 Божбанбаева Н.С. ӘК мүшесі, педиатрия ОБК төрайымы
30 Дюсембаева А.Т. ӘК мүшесі, морфология ОБК төрайымы +
31 Суатай С.К. ӘК мүшесі, жалпы білім беру ОБК төрағасы +
32 Есенкулова С.А. ӘК мүшесі, хирургия, акушерлік және гинекология ОД директоры +
33 Садуакасова Ш.М. ӘК мүшесі, акушерлік және гинекология ОБК төрайымы +
34 Зрячев В.М. ӘК мүшесі, хирургия ОБК төрағасы +
35 Устенова Г.О. ӘК мүшесі, фармация ОД директоры +
36 Саякова Г.М. ӘК мүшесі, фармация ОБК төрайымы
37 Абдразаков Е.Х. ӘК мүшесі, стоматология ОД директоры +
38 Абдикаримов С.Ж. ӘК мүшесі, стоматология ОБК төрағасы +
39 Шингисбаев Л.С. ӘК мүшесі, «Студенттерде әлеуметтік-мәдениет құзіреттілігінің дамуы бойынша» ОД директоры
40 Хаджиева А.Б. ӘК мүшесі, «Арақашықтықтан оқыту» ОД директоры
41 Бейсебаева  У.Т. ӘК мүшесі, №1 ішкі аурулар ОД директоры +
42 Садыкова Ш.С. ӘК мүшесі, №2 ішкі аурулар ОД директоры +
43 Жунусова А.Ж. ӘК хатшысы, №1 педиатрия бойынша ИР каф. ассистенті +

 

Күн тәртібі бойынша 7 сұрақтар қарастырылды:

 Әдістемелік Кеңес мәжілісінің

21.10.14 жыл №1 хаттамамен қабылданған шешімдері

Сұрақтар Қабылданған шешімдер
1 2014-2015 оқу жылына Әдістемелік Кеңес жұмысының жоспарын бекіту.ОТЖ жөніндегі проректор, ӘК төрағасы Тулебаев К.А. 2014-2015 оқу жылына Әдістемелік Кеңес жұмысының жоспары бекітілсін.
2 2014-2015 оқу жылына Әдістемелік Кеңестің құрамын бекіту.Баяндаушы: ОТЖ жөніндегі проректор, ӘК төрағасы Тулебаев К.А. 2014-2015 оқу жылына Әдістемелік Кеңестің құрамы бекітілсін.
3 «Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға және баспадан шығаруға өтінімдерді құрастыру реті туралы Ережедегі толықтырулар мен өзгерістерді талқылау.Баяндаушы: ОӘБ бастығы Баскакова И.В.Серіктес баяндаушы: кітапхана жетекшісі Асанова А.Б. «Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға және баспадан шығаруға өтінімдерді құрастыру реті туралы Ережесін толықтыруларымен және өзгерістерімен бекітілсін.
4 «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттердің тәжірибесін ұйымдастыру және өткізу туралы Ережедегі» толықтырулар мен өзгерістерді талқылау.Баяндаушы: ОӘБ бастығы Баскакова И.В.Серіктес баяндаушы: ТДО директорыИсина З.Б. «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттердің тәжірибесін ұйымдастыру және өткізу туралы Ережесін» толықтыруларымен және өзгерістерімен бекітілсін.
5 «2014-2020 жж.  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ үш тілді оқытудың бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі бағыттары» Бағдарламасын талқылау.Баяндаушы: кәсіби тілдерді дамыту оқу департаментінің директоры Булыгин К.А.Серіктес баяндаушы: өмір ғылымы ББК төрайымы Битанова Э.Ж. «2014-2020 жж.  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ үш тілді оқытудың бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі бағыттары» Бағдарламасы Ғылыми Кеңестің қарауына ұсынылсын.
6 «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУкәсіби тілдерді оқытуды интеграциялаудыңКонцепциясын» талқылау.Баяндаушы: кәсіби тілдерді дамыту оқу департаментінің директоры Булыгин К.А.Серіктес баяндаушы: ЖБП ББК төрағасыСуатай С.К. «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ кәсіби тілдерді оқытуды интеграциялаудың Концепциясы» Ғылыми Кеңестің қарауына ұсынылсын.
7 2014 -2015 оқу жылына «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» РМК оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалаудың Ережесін» талқылау.Баяндаушы: ОӘЖД директордың орынбасарыСлавко Е.А.Серіктес баяндаушы: базалық пәндер ОД төрайымы  Мустафина К.К. 2014 -2015 оқу жылына «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» РМК оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалаудың Ережесі» бекітілсін.

 

Принятые решения на первом заседании Методического Совета

№1 протокол от 21.10.14 года

Вопросы Принятые решения
1 Утверждение плана работы Методического Совета на 2014-2015 учебный год.Председатель МС, проректор по УВР профессор Тулебаев К.А. Утвердить план работы Методического Совета на 2014-2015 учебный год.
2 Утверждение состава Методического Совета на 2014-2015 учебный год.Баяндаушы: председатель МС, проректор по УВР, профессор Тулебаев К.А. Утвердить состав Методического Совета на 2014-2015 учебный год.
3 Обсуждение дополнений и изменений в «Положение о порядке формирования заявки на приобретение и издания учебной и учебно-методической литературы».Баяндаушы: начальник УМО Баскакова И.В.Серіктесбаяндаушы: : руководитель библиотеки Асанова А.Б. Утвердить «Положениео порядке формирования заявки на приобретение и издания учебной и учебно-методической литературы»с дополнениями и изменениями.
4 Обсуждение дополнений и изменений в «Положение об организации и проведении практики студентов в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова».Баяндаушы: начальник УМО Баскакова И.В.Серіктесбаяндаушы: : директор ЦПН Исина З.Б. Утвердить «Положенияоб организации и проведении практики студентов в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова»с дополнениями и изменениями.
5 Обсуждение Программы «Основные направления реализации программы трехъязычного обучения в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова на 2014-2020 гг.».Баяндаушы: директор учебного департамента развития проф.языков Булыгин К.А. Серіктесбаяндаушы: : председатель КОП наука жизни Битанова Э.Ж. Программу «Основные направления реализации программы трехъязычного обучения в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова на 2014-2020 гг.» вынести на рассмотрение Ученого совета
6 Обсуждение «Концепции интеграции обучения профессиональным языкам в КазНМУим.С.Д. Асфендиярова».Баяндаушы: директор учебного департамента развития проф.языков Булыгин К.А. Серіктесбаяндаушы: : председатель КОП УД ООД Суатай С.К. Концепцию интеграции обучения профессиональным языкам в КазНМУим.С.Д. Асфендияровавынести на рассмотрение Ученого совета
7 Обсуждение «Правил оценки учебных достижений обучающихся в РГП «КазНМУС.Д.Асфендиярова» на 2014 -2015 учебный год.Баяндаушы: ОӘЖД директордыңорынбасарыСлавко Е.А.Серіктесбаяндаушы: : председатель УД базовых дисциплин  Мустафина К.К. Утвердить «Правила оценки учебных достижений обучающихся в РГП «КазНМУС.Д.Асфендиярова» на 2014 -2015 учебный год.

 

2014 – 2015 оқу жылына С.Ж.Асфендияров атындағы Әдістемелік Кеңес жұмысының жоспары

Өткізілетін орны: аудитория № 1

Өткізілетін уақыты: әрбір айдың төртінші бейсенбісі

Мәжіліс күні Күн тәртібі Баяндаушылар
1 21.10.14 2014-2015 оқу жылына Әдістемелік Кеңес жұмысының жоспарын бекіту. Баяндаушы: ОТЖ жөніндегі проректор, ӘК төрағасы Тулебаев К.А.
2014-2015 оқу жылына Әдістемелік Кеңестің құрамын бекіту. Баяндаушы: ОТЖ жөніндегі проректор, ӘК төрағасы Тулебаев К.А.
«Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға және баспадан шығаруға өтінімдерді құрастыру реті туралы Ережедегі толықтырулар мен өзгерістерді талқылау. Баяндаушы: ОӘБ бастығы Баскакова И.В.Серіктес баяндаушы: кітапхана жетекшісі Асанова А.Б.
«С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттердің тәжірибесін ұйымдастыру және өткізу туралы Ережедегі» толықтырулар мен өзгерістерді талқылау. Баяндаушы: ОӘБ бастығы Баскакова И.В.Серіктес баяндаушы: ТДО директорыИсина З.Б.
«2014-2020 жж.  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ үш тілді оқытудың бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі бағыттары» Бағдарламасын талқылау. Баяндаушы: кәсіби тілдерді дамыту оқу департаментінің директоры Булыгин К.А.Серіктес баяндаушы: өмір ғылымы ББК төрайымы Битанова Э.Ж.
«С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУкәсіби тілдерді оқытуды интеграциялаудың Концепциясын» талқылау. Баяндаушы: кәсіби тілдерді дамыту оқу департаментінің директоры Булыгин К.А.Серіктес баяндаушы: ЖБП ББК төрағасыСуатай С.К.
2014 -2015 оқу жылына «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» РМК оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалаудың Ережесін» талқылау. Баяндаушы: ОӘЖД директордың орынбасарыСлавко Е.А.Серіктес баяндаушы: базалық пәндер ОД төрайымы  Мустафина К.К.
Әртүрлі
2 27.11.14 2015 жылға оқулық және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға өтінімдерді, баспа жұмыстарының жоспарын талқылау. Баяндаушы: ОӘЖД директордың орынбасары Славко Е.А.Серіктес баяндаушы:кітапхананың директорыАсанова А.Б.
Оқу үрдісінде компьютерлік кластар мен интерактивті тақталарды қолданудың тиімділігі. Баяндаушы: арақашықтықтан оқытуды дамыту бойынша ОД директоры Хаджиева А.Б.Серіктес баяндаушы: тәуелсіз сарапшылар тобының мүшесі Вансванов М.И.
Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту. Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.
Интегрирленген оқыту орталығында оқу үрдісін және әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру. Баяндаушы: Интегрирленген оқыту орталығының директоры, профессор Есенжанова Г.М.Серіктес баяндаушы: хирургия, акушерлік және гинекология ОД директоры Есенкулова С.А.
мамандықтар бойынша қорытынды мемлекеттік аттестацияның жұмыс бағдарламаларын талқылау. Баяндаушы: ОӘЖБ аға әдіскеріИзбасарова Г.К.Серіктес баяндаушы: №1 ішкі аурулар ОД директоры  Бейсебаева  У.Ж.
Әртүрлі
3 25.12.14 2015-2016 оқу жылына элективті пәндер каталогын талқылау. Баяндаушы: ОӘЖБ аға әдіскеріИзбасарова Г.К.Серіктес баяндаушы: №2 ішкі аурулар ОД директоры  Садыкова Ш.С.
«Медбике ісі» және ФӨТ мамандықтарына арналған кәсіби тілдер бойынша Жұмыс бағдарламаларын талқылау. Баяндаушы: кәсіби тілдерді дамыту оқу департаментінің директоры Булыгин К.А.Серіктес баяндаушы: орыс тілі кафедрасының профессоры, фил.ғ.д. Жанпейс У.А.
Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту. Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.
Кафедралар мен модулдерде дәрістер мен тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыру мен өткізудің сапасы. Баяндаушы: тәуелсіз сарапшылар тобының төрайымы Турдалиева Б.С.Серіктес баяндаушы: педиатрия Од директорыХитуова Л.К.
Фармация ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі. Баяндаушы: фармация ОД директорыУстенова Г.О.Серіктес баяндаушы: стоматология ББК төрағасы Абдикаримов С.Ж.
Әртүрлі.
4 22.01.15 2014-2015 оқу жылының күзгі семестріне аралық аттестацияның қорытындылары бойынша ҚазҰМУ оқытудың сапасы. Баяндаушы: В.С.Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығының меңгерушісі Баскакова И.В.Серіктес баяндаушы: «Жалпы медицина» факультетініңдеканы Джумашева  Р.Т.
2014 жылына оқулық және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға өтінімдерінің, баспа жұмыстарының жоспарының орындалуын талдау. Баяндаушы: ОӘЖД директордың орынбасары Славко Е.А.Серіктес баяндаушы: кітапхананың директоры Асанова А.Б.
Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту. Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.
Университет кафедраларында оқытудың инновациялық әдістерін қолдануды талдау. Баяндаушы: оқытудың инновациялық әдістерін енгізу тобының төрайымыДжардемалиева Н.Ж.Серіктес баяндаушы: №1 терапия бойынша интернаутра және резидентура ББК төрайымы Курманова Г.М.
Стоматология ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі. Баяндаушы: стоматология ОД директорыАбдразаков Е.Х.Серіктес баяндаушы: морфология ББК төрайымы Дюсембаева А.Т.
Әртүрлі.
5 26.02.15 «Фармация» жәнеФӨТ мамандықтары бойынша дуалды оқытуды жүзеге асырудың тәжірибесі. Баяндаушы: фармация ОДдиректорыУстенова Г.О.Серіктес баяндаушы: хирургия, акушерлік және гинекологияОД директорыЕсенкулова С.А.
Ағымды бақылауға және аралық аттестациялауға арналған тесттік тапсырмалардың, емтиханның екінші сатысына арналған тапсырмалардың сапасын талдау. Баяндаушы: В.С.Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығының меңгерушісі Баскакова И.В.Серіктес баяндаушы: стоматология ОД директоры Абдразаков Е.Х.
Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту. Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.
Базалық пәндер ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі. Баяндаушы: базалық пәндер ОД директоры Мустафина К.К.Серіктес баяндаушы: фармация ББК төрайымы Саякова Г.М.
Әртүрлі
6 26.03.15 2015-2016оқу жылына ЖОБ бекіту. Баяндаушы: ОҮБЖЖБ бастығыКуангалиева К.Е.Серіктес баяндаушы: педиатрия ББК төрайымы Божбанбаева Н.С.
ҒБЗ және ТДО базаларында сабақтарды ұйымдастыру және өткізудің сапасы. Баяндаушы: базалық пәндер ОД директоры Мустафина К.К.Серіктес баяндаушы: №1 терапия бойынша интернатура және резидентура ББК төрайымыКурмановаГ.М.
Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту. Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.
Педиатрия ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі. Баяндаушы: педиатрия ОД директорыХитуова Л.К.Серіктес баяндаушы: хирургия ББК төрағасыЗрячев В.М.
Әртүрлі
7 23.04.15 ГҚорытынды Мемлекеттік аттестацияны өткізуге дайындық. Баяндаушы: ОӘЖБ аға әдіскеріИзбасарова Г.К.Серіктес баяндаушы: қоғамдық денсалық сақтау ОД директоры Камалиев М.А.
Оқу үрдісінде оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттердің электронды базасын қолданудың тиімділігі. Баяндаушы: В.С.Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығының меңгерушісі Баскакова И.В.Серіктес баяндаушы: өмір ғылымы ББК төрайымы Битанова Э.Ж.
Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту. Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.
№2 ішкі аурулар ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі. Баяндаушы: №1 ішкі аурулар ОД директорыБейсебаева У.Т.Серіктесбаяндаушы: менеджмент ББК төрайымы Рамазанова М.А.
Әртүрлі
8 28.05.15 Кәсіби тілдерді және үш тілде оқытуды дамытудың концепциясын жүзеге асырудың тәжірибесі: жетістіктері және перспективалары. Баяндаушы: кәсіби тілдер ОД директоры Булыгин К.А.Серіктесбаяндаушы: өмір ғылымы ББК төрайымыБитанова Э.Ж.
ПОҚ құзыреттіліктерінің дамуы: тәжірибесі, жетістіктері, перспективалары. Баяндаушы: Насыбуллин атындағы педагогикалық шеберлер мектебінің директоры  Юсупов Р.Р.Серіктесбаяндаушы: №2ішкі аурулар ОД директоры СадыковаШ.С.
Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту. Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.
Қоғамдық денсаулық сақтау ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі. Баяндаушы: қоғамдық денсаулық сақтау ОД директорыКамалиев М.А.Серіктесбаяндаушы: «Медбике ісі» ББК төрайымы Павлова А.П.
Әртүрлі
9 25.06.15 2014 – 2015 оқу жылына ӘК жұмысы туралы есебі. Баяндаушы: ӘК төрағасы, ОТЖ проректоры, профессор Тулебаев К.А.Серіктесбаяндаушы: ОӘЖД директордыңорынбасарыСлавко Е.А.
2015 – 2016 оқу жылына пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларын бекіту. Баяндаушы: В.С.Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығының меңгерушісіБаскакова И.В.Серіктес баяндаушы: қоғамдық денсаулық сақтау ББК төрайымы Алимова Н.Е.
Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту. Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.
Тәуелсіз сарапшылар тобы, тестологтар тобы, оқытудың инновациялық әдістерін енгізу бойынша топ жұмыстарының есебі. Баяндаушы: В.С.Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығының меңгерушісі Баскакова И.В.Серіктесбаяндаушы:  председатель КОП хирургии Зрячев В.М.
Жазғы сессияның қорытындылары бойынша 2014-2015 оқу жылындағы аралық аттестациялауды өткізудің талдауы. Баяндаушы: №1ішкі аурулар ОД директоры  Бейсебаева  У.Т.Серіктес баяндаушы: МПІ факультетінің деканы Бегадилова Т.С.
Арақашықтықтан оқыту ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі. Баяндаушы: арақашықтықтан оқытуды дамыту бойынша ОД директорыХаджиева А.Б.Серіктесбаяндаушы: «Жалпы тәжірибелі дәрігер» бағыты бойынша ББК төрайымы Исина З.Б.
7.Әртүрлі

 

 Ескерту: Баяндамашылар Әдістемелік кеңесте талданатын сұрақ бойынша мәліметтерін мәжіліс боларға дейін 10 тәулік бұрын  (баяндамасын, мәләметтерін, жобасын, шешімін) ӘК хатшысына берулері тиіс.

Шешім жобасы нақты және қысқа құрастырылуы қажет. Баяндамашыларға талданатын сұрақтары бойынша  университет қызметкерлері қатарынан жұмыс тобын құруына болады.

 Әдістемелі Кеңес мәжілісінің кестесі* 

Әдістемелік Кеңес мәжілісінің болатын күні Өткізілетін уақыты Өткізілетін орны
1 21.10.14 ж. 15.00 М.Маметоваатындағы №1 аудитория
2 27.11.14 ж. 15.00 М.Маметоваатындағы №1 аудитория
3 25.12.14 ж. 15.00 М.Маметоваатындағы №1 аудитория
4 22.01.15 ж. 15.00 М.Маметоваатындағы №1 аудитория
5 26.02.15 ж. 15.00 М.Маметоваатындағы №1 аудитория
6 26.03.15 ж. 15.00 М.Маметоваатындағы №1 аудитория
7 23.04.15 ж. 15.00 М.Маметоваатындағы №1 аудитория
8 28.05.15 ж. 15.00 М.Маметоваатындағы №1 аудитория
9 25.06.15 ж. 15.00 М.Маметоваатындағы №1 аудитория

* ескерту: кестеде өзгерістер енгізілетін жағдайда ҚазҰМУ сайтында және хабарлама арқылы қосымша жарияланатын болады


«Утверждено» на заседании МС протокол №1 от 21.10.2014 г. председатель МС, проректор по УВР, профессор Тулебаев К.А.

План работы Методического Совета КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова на 2014 – 2015 учебный год  

Место проведения: аудитория № 1

Время проведения: четвертый четверг каждого месяца

Датазаседания Повестка Баяндаушыи
1 21.10.14 Утверждение плана работы Методического Совета на 2014-2015 уч.год. Докладчик: председатель МС, проректор по УВР, профессор Тулебаев К.А.
Утверждение состава Методического Совета на 2014-2015 учебный год. Докладчик: председатель МС, проректор по УВР, профессор Тулебаев К.А.
Обсуждение дополнений и изменений в «Положение о порядке формирования заявки на приобретение и издания учебной и учебно-методической литературы». Докладчик: начальник УМО Баскакова И.В.Содокладчик: руководитель библиотеки Асанова А.Б.
Обсуждение дополнений и изменений в «Положение об организации и проведении практики студентов в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова». Докладчик: начальник УМО Баскакова И.В.Содокладчик: директор ЦПН Исина З.Б.
Обсуждение Программы «Основные направления реализации программы трехъязычного обучения в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова на 2014-2020 гг.». Докладчик: директор учебного департамента развития профессиональных языков Булыгин К.А.Содокладчик: председатель КОП наука жизни Битанова Э.Ж.
Обсуждение «Концепции интеграции обучения профессиональным языкам в КазНМУим.С.Д. Асфендиярова». Докладчик: директор учебного департамента развития профессиональных языков Булыгин К.А.Содокладчик: председатель КОП УД ООД Суатай С.К.
Обсуждение «Правил оценки учебных достижений обучающихся в РГП «КазНМУС.Д.Асфендиярова» на 2014 -2015 учебный год. Докладчик: ОӘЖД директордыңорынбасарыСлавко Е.А.Содокладчик: председатель УД базовых дисциплин  Мустафина К.К.
Разное
2 27.11.14 Обсуждение заявки на приобретение учебной и учебно-методической литературы, плана издательской деятельности на 2015 год. Докладчик: ОӘЖД директордың орынбасары Славко Е.А.Содокладчик: директор библиотеки Асанова А.Б.
Эффективность использования компьютерных классов и интерактивных досок в учебном процессе. Докладчик: Директор УД по развитию дистанционного обучения Хаджиева А.Б.Содокладчик: член группы независимых экспертовВансванов М.И.
Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций, учебных пособий, учебников к изданию. Докладчик:Руководитель комиссии рецензирования учебной и учебно-методической литературы, профессор Зазулевская Л.Я.
Организация учебного процесса и методической работы в центре интегрированного обучения. Докладчик: профессор Есенжанова Г.М.Содокладчик: директор УД хирургии, акушерства и гинекологии Есенкулова С.А.
Обсуждение рабочих программ для итоговой государственной аттестации по специальностям. Докладчик: старший методист ОУМР Избасарова Г.К.Содокладчик: директор УД внутренних болезней №1 Бейсебаева  У.Ж.
Разное
3 25.12.14 Обсуждение каталога элективных дисциплин на 2015-2016 учебный год. Докладчик: старший методист ОУМР Избасарова Г.К.Содокладчик: директор УД внутренних болезней №2 Садыкова Ш.С.
Обсуждение Рабочих программ по профессиональным языкам для специальностей «Сестринское дело» и ТФП. Докладчик: директор УД развития профессиональных языков Булыгин К.А.Содокладчик: профессоркафедры русского языка, д.фил.н. Жанпейс У.А.
Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций, учебных пособий, учебников к изданию. Докладчик:Руководитель комиссии рецензирования учебной и учебно-методической литературы, профессор Зазулевская Л.Я.
Качество организации и проведения лекций и практических занятий на кафедрах и модулях. Докладчик: председатель группы независимых экспертов Турдалиева Б.С.Содокладчик: директор УД педиатрии Хитуова Л.К.
Опыт использования инновационных технологий обучения на кафедрах УД фармации. Докладчик: директор УД фармация Устенова Г.О.Содокладчик: председатель КОП стоматологии Абдикаримов С.Ж.
Разное
4 22.01.15 Качество обучения в КазНМУ по итогам промежуточной аттестаций обучающих в осеннем семестре 2014-2015 уч. г. Докладчик: зав. центра образовательных технологий имени В.С.Аванесова Баскакова И.В.Содокладчик: декан факультета «Общая медицина» Джумашева  Р.Т.
Анализ выполнения заявки на приобретение учебников и учебно-медицинских литературы, плана издательской деятельности за 2014 год. Докладчик: ОӘЖД директордың орынбасары Славко Е.А.Содокладчик: директор библиотеки Асанова А.Б.
Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций, учебных пособий, учебников к изданию. Докладчик:Руководитель комиссии рецензирования учебной и учебно-методической литературы, профессор Зазулевская Л.Я.
Анализ использования инновационных методов обучения на кафедрах университета. Докладчик: председатель группы по внедрению инновационных методов обучения Джардемалиева Н.Ж.Содокладчик: председатель КОП интернатуры и резидентуры по терапии №1 Курманова Г.М.
Опыт использования инновационных технологий обучения на кафедрах УД стоматологии. Докладчик: директор УД стоматология Абдразаков Е.Х.Содокладчик: председатель КОП морфология Дюсембаева А.Т.
Разное
5 26.02.15 Опыт реализации дуального обучения по специальностям «Фармация» и ТФП. Докладчик: директор УД фармация Устенова Г.О.Содокладчик: директор УД хирургии, акушерства и гинекологии Есенкулова С.А.
Анализ качества тестовых заданий для текущего контроля и промежуточной аттестаций, заданий для второго этапа экзамена. Докладчик: зав. центра образовательных технологий имени В.С.Аванесова Баскакова И.В.Содокладчик: директор УД стоматологии Абдразаков Е.Х.
Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций, учебных пособий, учебников к изданию. Докладчик:Руководитель комиссии рецензирования учебной и учебно-методической литературы, профессор Зазулевская Л.Я.
Опыт использования инновационных технологий обучения на кафедрах УД базовых дисциплин. Докладчик: директор УД базовых дисциплин Мустафина К.К.Содокладчик: председатель КОП фармации Саякова Г.М.
Разное
6 26.03.15 Утверждение РУП на 2015-2016 учебный год. Докладчик: начальник ОПИКУП Куангалиева К.Е.Содокладчик: председатель КОП педиатрии Божбанбаева Н.С.
Организация и качество проведения занятий на базе НОЛ и ЦПН. Докладчик: директор УД базовых дисциплин Мустафина К.К.Содокладчик: председатель КОП интернатуры и резидентуры по терапии №1КурмановаГ.М.
Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций, учебных пособий, учебников к изданию. Докладчик:Руководитель комиссии рецензирования учебной и учебно-методической литературы, профессор Зазулевская Л.Я.
Опыт использования инновационных технологий обучения на кафедрах УД педиатрии. Докладчик: директор УД педиатрия Хитуова Л.К.Содокладчик: председатель КОП хирургия Зрячев В.М.
Разное
7 23.04.15 Готовность к проведению итоговой государственной аттестаций. Докладчик: старший методист ОУМР Избасарова Г.К.Содокладчик: директор УД ОЗ Камалиев М.А.
Эффективность использования электронной базы учебной и учебно – методической литературы в учебном процессе. Докладчик: зав. центра образовательных технологий имени В.С.Аванесова Баскакова И.В.Содокладчик:председатель КОП наука жизни Битанова Э.Ж.
Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций, учебных пособий, учебников к изданию. Докладчик:Руководитель комиссии рецензирования учебной и учебно-методической литературы, профессор Зазулевская Л.Я.
Опыт использования инновационных технологий обучения на кафедрах УД внутренних болезни №2. Докладчик: директор УД внутренних болезней №1 Бейсебаева У.Т.Содокладчик: председатель КОП менеджмента Рамазанова М.А.
Разное
8 28.05.15 Опыт реализации концепции развития профессиональных языков и трёхъязычия: достижения и перспективы. Докладчик: директор УД профессиональных языков Булыгин К.А.Содокладчик: председатель КОП наука жизни Битанова Э.Ж.
Развитие компетенции ППС: опыт, достижения, перспективы. Докладчик: директор школы педагогического мастерства им. Насыбуллина Юсупов Р.Р.Содокладчик: директор УД внутренних болезней №2СадыковаШ.С.
Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций, учебных пособий, учебников к изданию. Докладчик: Руководитель комиссии рецензирования учебной и учебно-методической литературы, профессор Зазулевская Л.Я.
Опыт использования инновационных технологий обучения на кафедрах УД общественное здравоохранение. Докладчик: директор УД общественное здравоохранение Камалиев М.А.Содокладчик: председатель КОП «Сестринское дело» Павлова А.П.
Әртүрлі
9 25.06.15 Отчет о работе МС за 2014 – 2015 учебный год. Докладчик: Председатель МС, проректор по УВР, профессор Тулебаев К.А.Содокладчик: ОӘЖД директордыңорынбасарыСлавко Е.А.
Утверждение рабочих программ по дисциплинам на 2015 – 2016 учебный год. Докладчик: центра образовательных технологий имени В.С.Аванесова Баскакова И.В.Содокладчик: председатель КОП общественное здравоохранения Алимова Н.Е.
Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций, учебных пособий, учебников к изданию. Докладчик:Руководитель комиссии рецензирования учебной и учебно-методической литературы, профессор Зазулевская Л.Я.
Отчет работы группы независимых экспертов, группы тестологов, группы по внедрению инновационных методов обучения. Докладчик: центра образовательных технологий имени В.С.Аванесова Баскакова И.В.Содокладчик: председатель КОП хирургии Зрячев В.М.
 Анализ проведения промежуточной аттестации обучающих в 2014-2015 учебном году по результатам летней сессии. Докладчик: директор УД внутренних болезней №1   Бейсебаева  У.Т.Содокладчик: декан факультета МПД Бегадилова Т.С.
Опыт использования инновационных технологий обучения на кафедрах УД дистанционного обучения. Докладчик: директор УД дистанционного обучения Хаджиева А.Б.Соддокладчик: председатель КОП по направлению «Врач общей практики» Исина З.Б.
Разное

 

Примечание:Баяндаушыи за 10 дней до заседания представляют материалы (доклады, информации, проекты, решения) по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Методического Совета, секретарю  МС.

Проект решения должны быть четко сформулированы, конкретны и контролируемы. Баяндаушыи могут создать рабочие группы для подготовки обсуждаемого вопроса из числа сотрудников университета.