Диссертационный Совет PhD.

Фармация бойынша 6D110400–«Фармация» және 6D074800–«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары  Диссертациялық кеңес отырысында «4Н-пиридо[4`,3`:5,6]пирано[2,3-d]пиримидин» туындысының субстанциясы негізіндегі дәрілік қалыптың құрамы мен технологиясын жасау»  тақырыбына дайындаған УЛДАН БАТЫРХАНОВНА ДЕРБИСБЕКОВАның философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған докторлық диссертациялық жұмысын қорғауы өтеді.

Докторлық диссертациялық жұмыс С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті «Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер», «Фармацияның ұйымдастырылуы, басқарылуы және экономикасы және клиникалық фармация» кафедраларында орындалды.

Ғылыми жұмысты қорғау шілде айының 10 жұлдызында 2018 жылы сағ. 16.00-де С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті жанындағы Фармация бойынша 6D110400–«Фармация» және 6D074800–«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтарының Диссертациялық кеңес отырысында өтеді.

Ресми рецензенттер:

Пралиев Калдыбай Джайловович, ҚР ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы, профессор, «А.Б.Бектұров атындағы, Химия ғылымдары институты, синтетикалық және табиғи дәрілік химиясы зертханасы» АҚ жетекшісі;

Шимирова Жанар Касымбековна фармацевтика ғылымдарының кандидаты, фармацевтикалық істі басқару және ұйымдастыру кафедрасының доценті м.а., Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы, Шымкент қ.

Ғылыми кеңесшілер:

Датхаев Убайдилла Махамбетович, фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор, стратегиялық және корпоративтік даму жөніндегі проректоры, С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.

Омарова Роза Амиржановна, химия ғылымдарының докторы, дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер кафедрасының профессоры, С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы, ҚР ҰҒА академигі, медицина ғылымдарының, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, клиникалық фармакология, денсаулық сақтау технологиясын бағалау және дәлелді медицина  кафедрасының  меңгерушісі, Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті, Алматы қ.

Шетелдік кеңесші:

Журавель Ирина  Александровна, химия ғылымдарының докторы, профессор, клиникалық биохимия, сот-медициналық токсикология және фармация кафедрасының меңгерушісі, дипломнан кейінгі білім беру Харьков медициналық академиясы, Харьков қ. (Украина)

Мекен-жайы: Алматы қ. Төле би көшесі № 94 үй, Ректорат ғимараты, 3 қабат, Кіші конференц-зал.

Қорғау қазақ тілінде.

1) АННОТАЦИЯ КАЗ., Дербисбековой У.

2) АННОТАЦИЯ РУС., Дербисбековой У.

3) АННОТАЦИЯ АНГ., Дербисбеков У.

ДИССЕРТАЦИОННАЯ РАБОТА ДЕРБИСБЕКОВОЙ У.Б. 08.06.18

Отзыв Рахимова К.Д.

Отзыв Датхаева У.М.

Отзыв Журавель И.А.

Отзыв Омаровой Р.А.

Cписок научных трудов Дербисбековой У.Б.

Рецензия Жанна

Рецензия Пралиева К.Д.

СТЕНОГРАММА Дербисбекова Улдан

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *