2. Университеттің интернационализациясы

Осы стратегиялық бағыт басқа стратегиялық бағыттармен тығыз ықпалдастырылатын болады. Осы бағыт аясында Университет алға қойылған мақсаттар мүддесінде халықаралық ынтымақтастықты кезең-кезеңмен және жоспарлы түрде дамытатын болады.
Университет белсенді ізденіс жүргізеді, әлеуетті шетелдік серіктестермен келіссөздер мен кездесулер өткізеді, ЖОО басшылығының қатысуымен Ресми және протоколдық іс-шараларды ұйымдастырады. Университеттің ресурстарын басқарудың нәтижелі саясатын құру мақсатында стратегиялық серіктестік негізінде университет ресурстарымен ынтымақтастық және менеджмент бағдарламаларын (жол карталарын) әзірлеу және келісу мүмкіндіктеріне көп көңіл бөлінеді.
Университет төрт бағытта интернационалдандыру бойынша бастамаларды жүзеге асырумен айналысады: ғылым, білім, клиника және басқару (Менеджмент) шетелдік қатысушылардың барлық топтарымен – академиялық ұтқырлық жобалары (студенттермен және профессорлық-оқытушылар құрамымен алмасу, ғылыми-тәжірибелік семинарлар өткізу, дәрістер оқу); ұйымдармен ынтымақтастық (зерттеу жұмыстарын жүргізу туралы келісімдерге қол қою, халықаралық гранттарға өтінімдер беру, жобалар мен бағдарламалар); халықаралық іс-шараларға қатысу (университеттердің, қауымдастықтардың әлемдік рейтингтеріне кіру); білім беру қызметтерінің экспорты (шетелдік студенттер мен тыңдаушыларды университетте оқыту, қайта даярлау және тағылымдамадан өткізу үшін тарту), бұл ретте интернационализациялаудың негізгі көрсеткіштерінің бірі шетелдік білім алушылардың үлесі болып табылады. Халықаралық қызметті нығайту және дамыту үшін халықаралық ынтымақтастықты үйлестіру орталығы университеттер, әкімшілік құрылымдар мен ұйымдар кіретін» желілік Үшбұрыш » құрумен және шетелдік студенттерді тарту жөніндегі оның мақсаттары үшін қызығушылық туғызатын елдерде өкілдікті ашумен жұмыс істейтін болады.
Интернационализацияның ғылыми саласында Университет ғылыми-зерттеу және ғылыми-практикалық жобаларды бірлесіп өткізу бойынша халықаралық серіктестермен ынтымақтастыққа баса назар аударатын болады. Осы бағыттағы табыстылықтың маңызды индикаторларының бірі басқа шетелдік әріптестермен бірге Университет алатын гранттардың саны мен көлемі болып табылады. Университет үшін интернационалдандыру саласындағы басқа да іс-әрекеттер б бірге Web of Science және Scopus базаларында Тіркелетін және Қазақстанда ғана емес, шетелдік жетекші университеттердің хаттамалары бойынша жинақталған материалдарға негізделген шетелдік серіктестермен бірлескен жариялымдар санын арттыруға ұмтылады. Осыған ықпал ететін жағдай ретінде Университет шетелдік консультанттардың бағдарламаларына қатысумен ғана шектелмей, шетелдік әріптестермен бірге докторантура бойынша халықаралық бағдарламаларды дамытады, ғалымдармен алмасу жүйесін дамытады, олардың ғылыми конференцияларға, қысқа мерзімді тренингтер мен тағылымдамаларға, бір жылға дейін шетелдік университеттерге барады. Шетелдік серіктестермен неғұрлым маңызды және перспективалы жобаларды оңтайландыруға және таңдауға ерекше назар аударылатын болады.
Клиникалық саланы интернационалдандыру саласындағы университет стратегиялық серіктестік арқылы денсаулық сақтаудың сапалы қызметтерін ұсынуды қамтамасыз ететін денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы технологияларын енгізу үшін университеттің клиникалық базаларына жоғары кәсіби шетел мамандарын тартуға баса назар аударатын болады.
Тұрақты дамуды қолдау үшін Университет білім және ғылым саласындағы шетелдік серіктестермен ұзақ мерзімді бірлескен жобаларды жүзеге асыруға, қос диплом бағдарламаларын әзірлеуге және жүзеге асыруға, бірлескен зертханалар құруға ниетті.