3. Клиентке бағытталған Университет

Университет өзінің негізгі клиенттеріне келесі топтарды жатқызады: білім алушылар, пациенттер, жұмыс берушілер, ПОҚ, ғылыми қызметкерлер, әкімшілік-басқару (ӘБҚ) және басқа да қосалқы қызметкерлер.
Білім алушылар
Білім алушылар үшін Университет оқу үшін қажетті жағдайлар жасайды және оның сапасын қамтамасыз етеді. Оқыту шарттары аудиториялармен жарақтандыруды, емдеуді жүргізудің, жабдықтармен жұмыс істеудің толыққанды тәжірибелік дағдыларын алу, ғылыми жұмысқа тартылу, қажетті ақпараттық ресурстарға қол жеткізу, спорттық өмірге, өмірге қоса әлеуметтік, университетті басқарумен байланыс арналары болу және т. б. мүмкіндіктерді қамтиды.
Пациенттер
Университет өзінің университеттік клиникасында 2000 жылғы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының баяндамасында белгілеген Денсаулық сақтау жүйесінің төрт функциясы мен мақсаттарын ескере отырып, жоғары кәсіби кадрлардың болуымен ұсынылатын мүмкіндіктерді пайдалана отырып, пациент-орталықтанған тәсіл негізінде қызмет көрсетілетін халыққа медициналық көмек көрсетуді дамытуға ұмтылатын болады. Пациент-орталықтанған тәсіл пациентке бағдарлануды (қызмет көрсету жылдамдығы, жағдай сапасы, әлеуметтік қолдау желілеріне қол жеткізу) және адамды құрметтеуді (қадір-қасиетін құрметтеу, құпиялылық, автономия).
Жұмыс берушілер
Ел Президенті Жоғары білім беру ұйымдарының жұмыс нәтижелілігінің негізгі шарасы ретінде түлектерді жұмысқа орналастыру деңгейін анықтады. Демек, университет үшін маңызды клиент-болашақ түлектерге жұмыс орындарын ұсынатын барлық жұмыс берушілер. Осы аспектіні ескере отырып, Университет жұмыс берушілермен ынтымақтастықта болады. Мәселен, Университет білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде оларды жұмыс берушілермен және/немесе жұмыс берушілердің қауымдастықтарымен/бірлестіктерімен талқылауға ұмтылады, сондай-ақ жұмыс берушілердің бітірушілердің теориялық және практикалық дайындығына қанағаттанушылық деңгейін арттыру мақсатында Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен ынтымақтастық жолдарын іздейді. Университет ел өңірлерінің Денсаулық сақтау департаменттерімен және басқармаларымен, жеке медициналық ұйымдармен серіктестік қарым-қатынасты дамытатын болады.
Қызметкерлер
Университеттің барлық қызметкерлері үшін университеттің клиент-бағдарының деңгейі, ең бастысы, кәсіби даму және мансаптық өсу мүмкіндіктерімен, жұмыс шарттары мен кестесімен, корпоративтік қарым-қатынастардың даму деңгейімен, университет қызметінің барлық өрісін жабатын және функциялардың қайталануын болдырмайтын міндеттердің айқын және нақты бөлінуімен, жалақы деңгейімен, оны анықтаудың ашық және әділ принциптерімен анықталатын болады..
Университет білім алушылардың, пациенттердің, ПОҚ, басқа қызметкерлердің, сондай-ақ жұмыс берушілердің қанағаттанушылық деңгейіне жыл сайын статистикалық талдау әдістерін пайдалана отырып мониторинг жүргізеді, бұл объективті негізде қажетті түзету әрекеттерін енгізуге мүмкіндік береді.