Университеттің Ақсақалдар кеңесі — бұл қоғамдық негізде жұмыс жасайтын алқалы кеңес беру органы. Ақсақалдар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Жарғысын басшылыққа алады. Университеттің ішкі ұйымдастырушылық-басқару құжаттары және осы Ереже.
Ақсақалдар кеңесінің міндеттері:
— Университеттің миссиясын орындау, оның жарғылық мақсаттары мен міндеттерін орындау бойынша ұсыныстар мен ұсыныстарды әзірлеу;
— Университеттің негізгі қызметі туралы қоғамды ақпараттандыруға қатысу;
— Университет ректорын университеттің және оның басқару органдарының назарын талап ететін өзекті мәселелер туралы хабардар ету;
— Университет ректорының бұйрықтарын орындау;
— университет ректоры Ақсақалдар кеңесінің пікірін білгісі келетін ұсыныстарды, жобаларды, идеяларды қарау;
— Ақсақалдар кеңесі өз бастамасы бойынша университет қызметінің маңызды мәселелерін қарауға және олар бойынша университет басшылығына ұсыныстар енгізуге құқылы.