ПАРТНЕРСТВО С ПАЦИЕНТАМИ: КОНЦЕПЦИЯ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГОВ

Кешіріңіз, бұл кіріс тек Орыс Тілі тілінде ғана қол жетімді. С.Ж. Уразалина АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», Алматы…


ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ БЕЗ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Кешіріңіз, бұл кіріс тек Орыс Тілі тілінде ғана қол жетімді. М.А. Нуржанова1,2, Ж.К. Бурибаева1, М.К.Тундыбаева3, Ф.Б.Зейналиева1, Ж.Нұрәліқызы2 Казахский национальный университет…


ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВАНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Кешіріңіз, бұл кіріс тек Орыс Тілі тілінде ғана қол жетімді. М.А. Нуржанова1,2, Ж.К. Бурибаева1, Ф.Б.Зейналиева1, Ж. Нұрәліқызы2 Казахский национальный университет…
ПРЕДИКТОРЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Кешіріңіз, бұл кіріс тек Орыс Тілі тілінде ғана қол жетімді. Ф.Б. Зейналиева1, Ж.К. Бурибаева1, М.А. Нуржанова1, Ж.Б. Төленды2 Казахский Национальный…

СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ БАР ПАЦИЕНТТЕРГЕ АУРУДЫ БАСҚАРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АРҚЫЛЫ ӨЗІН -ӨЗІ БАСҚАРУДЫ ЕНГІЗУДІҢ ТИІМДІЛІГІ

Кожаева А.К.1, Усебаева Н.Ж.1 1 Қазақ Медициналық Үздіксіз Білім Беру Университеті АҚ, Алматы, Қазақстан СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ БАР ПАЦИЕНТТЕРГЕ АУРУДЫ…


Жаңалықтар

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google ScholarElibrary.ruCyberleninka


О журнале

Описание журналаРедакция журналаСМИ о насРекомендуемые издания


Индекстелген

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

© 2021 ҚазҰМУ