НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРИВИВОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кешіріңіз, бұл кіріс тек Орыс Тілі тілінде ғана қол жетімді. С. Амиреев, Ж.Б. Бейсенбинова, Ә.С. Сман Казахский Национальный медицинский университет…


МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДЫҒЫН БАҒАЛАУДЫҢ ГИГИЕНАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ (ӘДЕБИ ШОЛУ)

М.Е. Егеубекова, К.К. Тогузбаева, Э.И. Кусайынова, А.К. Текманова, Г.А. Бегимбетова С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ…


МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ҚАУІП-ҚАТЕР ФАКТОРЛАРЫ (ӘДЕБИ ШОЛУ)

Т.Б. Еркінбекова1, Қ.Қ. Тоғызбаева1, А.Қ. Текманова1, Э.И. Кусайынова1, К. Бакел2 1 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 2«ҚДСҰО» санитарлық-эпидемиологиялық…


ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕКЕМЕЛЕРІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ ҚОРҒАУДЫ БАҒАЛАУ (ТАҚЫРЫБЫНА ҚАТЫСТЫ ӘДЕБИ ШОЛУ)

Б.М. Мұқанова., А.А. Айтманбетова С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕКЕМЕЛЕРІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ ҚОРҒАУДЫ…


КОМПЬЮТЕР ЖӘНЕ БЕЙНЕТЕРМИНАЛДАРДЫҢ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ТИГІЗЕР ӘСЕРІ (ӘДЕБИ ШОЛУ)

А. Еркінқызы1, Қ.Қ. Тоғызбаева1, А.Қ. Текманова1, Э.И. Кусайынова1, М.Ы. Махашов2, А.Н. Адильханова2 1С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 2Қазақ…

Жаңалықтар

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google ScholarElibrary.ruCyberleninka


О журнале

Описание журналаРедакция журналаСМИ о насРекомендуемые издания


Индекстелген

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

© 2021 ҚазҰМУ