АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ӨСІМДІК ЖАМЫЛҒЫСЫНДА КЕЗДЕСЕТІН CRATAEGUS ТУЫСЫНЫҢ (ROSACEAE ТҰҚЫМДАСЫ) КЕЙБІР ТҮРЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

08 Apr 2021

Sorry, this entry is only available in Kazakh.

1Мамурова А.Т., 1Темірбай А.Ж., 1Ахтаева Н.З., 1Ахметова А.Б., 2Киекбаева Л.Н.,

3Бекбаева Л.К., 4Сейлхан А.С., 1Осмонали Б.Б., 1Анарбек А.А.,

1Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан.

2 Қазақстан – Ресей медициналық университеті, Алматы, Қазақстан.

3С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық Унивеситеті, Алматы, Қазақстан.

4Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық Университеті

(e-mail: [email protected])

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ӨСІМДІК ЖАМЫЛҒЫСЫНДА КЕЗДЕСЕТІН CRATAEGUS ТУЫСЫНЫҢ (ROSACEAE ТҰҚЫМДАСЫ) КЕЙБІР ТҮРЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

News

All


Video


Gallery

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Useful databases

Google ScholarElibrary.ruCyberleninka


About the journal

Описание журналаРедакция журналаСМИ о насРекомендуемые издания


Indexed by

Asfendiyarov Kazakh National Medical University

© 2021 KazNMU