Механизмы достижения цели широкомасштабной вакцинации девочек-подростков против паппилломавирусной инфекции в Казахстане . Амиреев С.А. Алекешева Л.Ж., Нажмеденова А.Г., Кусаинова А.Ж., Куатбаева А.М.

Posted by & filed under Английский, Категории, Русский, Эпидемиология.

 http://www.congress-infection.ru/archiv.htm

Внедрение новых вакцин в календарь профилактических прививок Республике Казахстан. Амиреев С.А., Куатбаева А.М.

Posted by & filed under Английский, Русский, Эпидемиология.

 http://www.congress-infection.ru/archiv.htm http://www.phdynasty.ru/journal/ Поисковые слова:календарь прививок в казахстане 2014национальный календарь прививок 2014 таблицакалендарь прививок в казахстане 2014 для детейкалендарь прививок детей в казахстане 2014прививки в казахстане 2014календарь прививок казахстан 2014национальный календарь профилактических прививок 2014 таблицакалендарь прививок казахстаннациональный календарь профилактических прививок 2013 таблицакалендарь прививок 2014 таблицатаблица прививок в казахстане 2014календарь прививок РК 2014национальный календарь профилактических прививок республики… Read more »

Эпидемиология злокачественных опухолей детского населения Республики Казахстан (обзор литературы)

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский, Эпидемиология.

В настоящее время показатели  заболеваемости детей в возрасте от 0 до 15 лет колеблется  12-15%ооо в год [1,2,3,4,5,6]. Так, в Германии этот показатель в 1980 г. составил 10,0%ооо, в 1985 г. -13,1%ооо, в 1990г. -13,9%ооо, а в 1992 г. — 14,6%ооо, а подобная  тенденция просматривается, как в европейских странах, так и в США [7,8]. При… Read more »

Жыныстық жолмены жұғатын вирустық инфекциялардың эпидемиологиясы, диагностикасы және емінің өзекті мәселелері (әдеби шолу)

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Казахский, Эпидемиология.

Жыныстық жолмены жұғатын вирустық инфекциялар кейінгі кезде кеңінен етек алуда. Олардың адам ағзасына келтірер зардабы орасан зор. Мақалада осы салада ізденіс жүргізген ғалымдардың клиникалық эпидемиологиялық тұрғыда жүргізген зерттеулерінен мәліметтер алынған.   Вирусология саласында жүргізілген көптеген зерттеулерге қарамастан, герпеcвирустық инфекция  мәселесі өзектілігін жоғалтқан жоқ, керісінше әр саладағы мамандарды осы мәселені зерттеуге өз үлестерін қосуға итермелейді. Жыныстық… Read more »

Видовое разнообразие грызунов в приаральско-каракумском, арыскум-дарьялыктакырском и кызылкумском автономных очагах чумы и особенности их распространения их по биотопам

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский, Эпидемиология.

Богатство видового разнообразия грызунов обуславливается типами ландшафтов,их мозаичностью, некоторые виды грызунов (M. Meridianus,  M.libycus)  предпочитают разные типы биотопов но могут встречаться их совместные поселения в некоторых участках где они встречают благоприятные условия. В пределах изучаемой территории разнообразие видов существенной разницы не имеет, но некоторые участки отличаются наличием видов принадлежащих разным фаунистическим комплексам.   Изучаемая территория… Read more »

Арал өңірі қарақұмы дербес оба ошағындағы Xenopsylla Skrjabini бүргесінің физиологиялық жас құрамы 1977-1980 ж.ж.

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Казахский, Эпидемиология.

Қыркүйек айының  аяғы  мен қазан айының басында Xenopsylla skrjabini   бүргелері  көпшілігінде  көбею процесі  аяқталып, олардың  диапаузаға  кететіні байқалды. Ал олардың  ұрпақ  беруі  қазан  айында да жалғасады.  Біздің жоғарыдағы мәліметтерден  Xenopsylla skrjabini    туысты бүргелердің  негізгі құрамын  1-2  жастағы  бүргелер  құрайтындығын  білдік,  яғни  56,0 пайызға дейін. 5-6  физиологиялық жастағы  кәрі бүргелер  37,0- 40,0 пайыз шамасында.  Ал,  3-… Read more »

Қызылқұм дербес оба ошағындағы, елді мекендердің бүрге- лермен залалдануы, олардың 2000-2009 жылдар аралығында таралу қарқыны

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Казахский, Эпидемиология.

Зерттелген елді мекендерде бүргелердің күрт көбейіп кету себебі,  осы аталған ауылдарда олардың  өсіп-өнуіне,  көбеюіне қолайлы жағдайлар,  яғни  жауын-шашынның мөлшерден  көп   болуымен қатар.  Сырдария өзенінің арнасынан асып-тасуы және  уақытылы  залалсыздандыру  жұмыстарының жүрмеуі, ауыл тұрғындарының санитарлық — әлеуметтік  жағдайларының  төмен  болуы.   Оба  ауруының негізгі тасымалдаушысы ретінде бүргелердің маңызы өте жоғары екендігі белгілі.  Олар оба ауруын  табиғатта… Read more »