Жыныстық жолмены жұғатын вирустық инфекциялардың эпидемиологиясы, диагностикасы және емінің өзекті мәселелері (әдеби шолу)

Жыныстық жолмены жұғатын вирустық инфекциялар кейінгі кезде кеңінен етек алуда. Олардың адам ағзасына келтірер зардабы орасан зор. Мақалада осы салада…


Видовое разнообразие грызунов в приаральско-каракумском, арыскум-дарьялыктакырском и кызылкумском автономных очагах чумы и особенности их распространения их по биотопам

Богатство видового разнообразия грызунов обуславливается типами ландшафтов,их мозаичностью, некоторые виды грызунов (M. Meridianus,  M.libycus)  предпочитают разные типы биотопов но могут…


Арал өңірі қарақұмы дербес оба ошағындағы Xenopsylla Skrjabini бүргесінің физиологиялық жас құрамы 1977-1980 ж.ж.

Қыркүйек айының  аяғы  мен қазан айының басында Xenopsylla skrjabini   бүргелері  көпшілігінде  көбею процесі  аяқталып, олардың  диапаузаға  кететіні байқалды. Ал олардың …


Қызылқұм дербес оба ошағындағы, елді мекендердің бүрге- лермен залалдануы, олардың 2000-2009 жылдар аралығында таралу қарқыны

Зерттелген елді мекендерде бүргелердің күрт көбейіп кету себебі,  осы аталған ауылдарда олардың  өсіп-өнуіне,  көбеюіне қолайлы жағдайлар,  яғни  жауын-шашынның мөлшерден  көп  …


Новости

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google Scholar Elibrary.ru Cyberleninka


О журнале

Описание журнала Редакция журнала СМИ о нас Рекомендуемые издания


Индексируется

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова

© 2021 КазНМУ