ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Posted by & filed under Хирургия.

А.С. Ибадильдин, К. Русланулы, А.Е. Сергазина, Г.К. Мухамеджанов, А.М. Амирова Акционерное общество «Национальный медицинский университет» кафедра «Хирургия №2» г. Алматы ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІН ПАЙДА БОЛАТЫН ІРІҢДІ-ҚАБЫНУЛЫ АСҚЫНУЛАРДЫҢ АЛДЫНАЛУ

Posted by & filed under Хирургия.

С.М. Абуов, Ж.О. Аргынканова, Г.Қ. Босынбек, А.Е. Бектемір, Р.М. Айтелі, Т.Р. Қонақбаев, Ж.С. Тайпакова, Ж.А. Бименде, С.С. Қайымов «Ұлттық медицина университеті» Акционерлік Қоғамы, №2 хирургия кафедрасы, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІН ПАЙДА БОЛАТЫН ІРІҢДІ-ҚАБЫНУЛЫ АСҚЫНУЛАРДЫҢ АЛДЫНАЛУ

АСҚАЗАН ЖӘНЕ ОН ЕКІ ЕЛІ ІШЕК ОЙЫҚ-ЖАРАСЫНЫҢ ЖЕДЕЛ ҚАНЫСЫРАУЫН АНЫҚТАУ МЕН ЕМ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ЭНДОСКОПИЯНЫ ҚОЛДАНУ

Posted by & filed under Хирургия.

А. Қаныбеков, Ж.Ж. Баймухамбетов, Ю.Я. Рахматуллин, Ө.С.Садықов С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті АСҚАЗАН ЖӘНЕ ОН ЕКІ ЕЛІ ІШЕК ОЙЫҚ-ЖАРАСЫНЫҢ ЖЕДЕЛ ҚАНЫСЫРАУЫН АНЫҚТАУ МЕН ЕМ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ЭНДОСКОПИЯНЫ ҚОЛДАНУ

САУСАҚ СІҢІРЛЕРІНІҢ ЖАРАҚАТТАН КЕЙІНГІ САЛДАРЫН ЕКІ КЕЗЕҢДІ АУТОСІҢІРЛІ ПЛАСТИКАСЫН ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ

Posted by & filed under Хирургия.

М.И. Мурадов1, Т.А. Садыков2, К.Б. Мухамедкерим2, А.А. Байгузева1, К.Е. Казантаев3, Д.Ж. Кошкарбаев1 1А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы 2«ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті 3С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ САУСАҚ СІҢІРЛЕРІНІҢ ЖАРАҚАТТАН КЕЙІНГІ САЛДАРЫН ЕКІ КЕЗЕҢДІ АУТОСІҢІРЛІ ПЛАСТИКАСЫН ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Posted by & filed under Хирургия.

Н.Х. Мусабаев, Г.М. Имантаева, З.К. Камзина, Ф.Т. Камбаров, Ж.Б. Абдулхамитова, Ш.Г. Абдиев, А.К. Абишева, А.Р. Ибрагимов, С.А. Кайыржанова Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, Кафедра хирургии №3 с курсом сердечно-сосудистой хирургии ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПЛАСТИКИ ПИЩЕВОДА ЖЕЛУДКОМ

Posted by & filed under Хирургия.

Н.Х. Мусабаев, Г.М. Имантаева, Ф.Т. Камбаров, З.К. Камзина, Ж.Б. Абдулхамитова, Ш.Г. Абдиев, А.К. Абишева, А.Р. Ибрагимов, С.А. Кайыржанова Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, Кафедра хирургии №3 с курсом сердечно-сосудистой хирургии ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПЛАСТИКИ ПИЩЕВОДА ЖЕЛУДКОМ

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ НЕСВОБОДНОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ДЕФЕКТЕ МЯГКИХ ТАНЕЙ

Posted by & filed under Хирургия.

М.И. Мурадов1, Т.А. Садыков2, К.Б. Мухамедкерим2, А.А. Байгузева2,  Қ.Е. Қазантаев3, Д.Ж. Кошкарбаев4, Е.Г. Насирова4 АО «Национальный Научный центр хирургии им .А.Н .Сызганова»1 Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ»2 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова3 Казахский медицинский университет непрерывного образования4 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ НЕСВОБОДНОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ДЕФЕКТЕ МЯГКИХ ТАНЕЙ

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕЙРОАКСОНАЛЬНАЯ БЛОКАДА В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Posted by & filed under Хирургия.

Н.К. Бахытов, Б.М. Кумарбеков, Д.О. Кумисбеков, Д.Е. Мустафаев, А.З. Абделиев Казахский медицинский университет непрерывного образования ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕЙРОАКСОНАЛЬНАЯ БЛОКАДА В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

ОЧЕРК О ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОДА КОЖНОЙ ПЛАСТИКОЙ

Posted by & filed under Хирургия.

Н.Х. Мусабаев, Г.М. Имантаева, Ф.Т. Камбаров, З.К. Камзина, Ж.Б. Абдулхамитова, Ш.Г. Абдиев, А.К. Абишева, А.Р. Ибрагимов, С.А. Кайыржанова Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, Кафедра хирургии №3 с курсом сердечно-сосудистой хирургии ОЧЕРК О ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОДА КОЖНОЙ ПЛАСТИКОЙ

ЛЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ СВИЩЕЙ ПИЩЕВОДА

Posted by & filed under Хирургия.

Н.Х. Мусабаев, Г.M. Имантаева, Ф.Т. Камбаров, З.К. Камзина, Ж.Б. Абдулхамитова, Ш.Г. Абдиев, А.К. Абишева, А.Р. Ибрагимов, С.А. Кайыржанова Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Кафедра хирургии №3 с курсом сердечно-сосудистой хирургии ЛЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ СВИЩЕЙ ПИЩЕВОДА