ІШ ҚУЫСЫ МҮШЕЛЕРІНЕ ОПЕРАЦИЯ ЖАСАЛҒАН ПАЦИЕНТТЕРДЕ ІШТІҢ ЖАБЫСПАЛЫ АУРУЫН АЛДЫН АЛУ

Posted by & filed under Хирургия.

Д.Т. Жұматаев, А.Н. Баймаханов, И.Р. Фахрадиев, Ы.А. Алмабаев, А.Д. Раимханов, Д.Б.Сайдуллаев С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті ІШ ҚУЫСЫ МҮШЕЛЕРІНЕ ОПЕРАЦИЯ ЖАСАЛҒАН ПАЦИЕНТТЕРДЕ ІШТІҢ ЖАБЫСПАЛЫ АУРУЫН АЛДЫН АЛУ

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МАССИВНОЙ ТРАВМОЙ И ОЖОГОВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГОРТАНИ

Posted by & filed under Хирургия.

Е.А. КИРАСИРОВА1, А.С. КУЛИМБЕТОВ2,. Б.И. НУГМАНОВ2 Московский научно-практический центр оториноларингологии им. Л.И. Свержевского, отделение хирургии полых органов шеи1 Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, кафедра оториноларингологии2   ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МАССИВНОЙ ТРАВМОЙ И ОЖОГОВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГОРТАНИ

САУСАҚ СІҢІРЛЕРІНІҢ ЖАРАҚАТТАН КЕЙІНГІ САЛДАРЫН ЕКІ КЕЗЕҢДІ АУТОСІҢІРЛІ ПЛАСТИКАСЫҢ АРАЛЫҚ НӘТИЖЕСІ

Posted by & filed under Хирургия.

М.И Мурадов1, К.Б Мухамедкерим2, А.А Байгузева1, Ч.Т Садыков1, К.Е Казантаев3, Д.Ж Кошкарбаев4, М.А Расулов1, Б.К. Калан3 1А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы 2«ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті 3 С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 4Қазақ медициналық үздіксіз білім беру медициналық университеті САУСАҚ СІҢІРЛЕРІНІҢ ЖАРАҚАТТАН КЕЙІНГІ САЛДАРЫН ЕКІ КЕЗЕҢДІ АУТОСІҢІРЛІ ПЛАСТИКАСЫҢ АРАЛЫҚ НӘТИЖЕСІ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

Posted by & filed under Хирургия.

Г.М. Хайбуллина, Р.Ж. Курмашев, Т.М. Кумарбеков, З.К. Закиров,  А.М. Утежанова, А.Е. Бекенова, А.А. Сатаева, Г.М. Каратаева, Г.А. Тойшибекова, Б.Б. Даулетбаева Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

АМБУЛАТОРЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ТРОФИКАЛЫҚ ОЙЫҚ ЖАРАЛАР, КҮЙІКТЕР ЖӘНЕ АТОПИЯЛЫҚ ДЕРМАТИТ КЕЗДЕРІНДЕГІ ЖҰМСАҚ ТІНДЕРДІҢ ИНФЕКЦИЯЛАНҒАН ЖАРАЛАРЫН ЕМДЕУ

Posted by & filed under Хирургия.

Д.К. Бердибаев, Н.Е. Сарманов, Е.Б.Аяпбергенов С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті АМБУЛАТОРЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ТРОФИКАЛЫҚ ОЙЫҚ ЖАРАЛАР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Posted by & filed under Хирургия.

Ы.А. Алмабаев1, Ж.Н.. Кыжыров1, М.Е. Сафаргалиев1, А.Т. Шапиева1, И.Р. Фахрадиев2 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 1Кафедра «Клинической анатомии и оперативной хирургии» 2Лаборатория экспериментальной медицины НИИ ФМ им. Б. Атчабарова ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ В УСЛОВИЯХ ГКБ №7 Г. АЛМАТЫ

Posted by & filed under Хирургия.

Ы.А. Алмабаев1, Ж.Н. Кыжыров1, М.Е. Сафаргалиев1, И.Р. Фахрадиев 2. Кенжегалиева А.Б.1 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 1Кафедра «Клинической анатомии и оперативной хирургии», 2Лаборатория экспериментальной медицины НИИ ФМ им. Б. Атчабарова РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ В УСЛОВИЯХ ГКБ №7 Г. АЛМАТЫ