САУСАҚ СІҢІРЛЕРІНІҢ ЖАРАҚАТТАН КЕЙІНГІ САЛДАРЫН ЕКІ КЕЗЕҢДІ АУТОСІҢІРЛІ ПЛАСТИКАСЫҢ АРАЛЫҚ НӘТИЖЕСІ

Posted by & filed under Хирургия.

М.И Мурадов1, К.Б Мухамедкерим2, А.А Байгузева1, Ч.Т Садыков1, К.Е Казантаев3, Д.Ж Кошкарбаев4, М.А Расулов1, Б.К. Калан3 1А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы 2«ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті 3 С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 4Қазақ медициналық үздіксіз білім беру медициналық университеті САУСАҚ СІҢІРЛЕРІНІҢ ЖАРАҚАТТАН КЕЙІНГІ САЛДАРЫН ЕКІ КЕЗЕҢДІ АУТОСІҢІРЛІ ПЛАСТИКАСЫҢ АРАЛЫҚ НӘТИЖЕСІ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

Posted by & filed under Хирургия.

Г.М. Хайбуллина, Р.Ж. Курмашев, Т.М. Кумарбеков, З.К. Закиров,  А.М. Утежанова, А.Е. Бекенова, А.А. Сатаева, Г.М. Каратаева, Г.А. Тойшибекова, Б.Б. Даулетбаева Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

АМБУЛАТОРЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ТРОФИКАЛЫҚ ОЙЫҚ ЖАРАЛАР, КҮЙІКТЕР ЖӘНЕ АТОПИЯЛЫҚ ДЕРМАТИТ КЕЗДЕРІНДЕГІ ЖҰМСАҚ ТІНДЕРДІҢ ИНФЕКЦИЯЛАНҒАН ЖАРАЛАРЫН ЕМДЕУ

Posted by & filed under Хирургия.

Д.К. Бердибаев, Н.Е. Сарманов, Е.Б.Аяпбергенов С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті АМБУЛАТОРЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ТРОФИКАЛЫҚ ОЙЫҚ ЖАРАЛАР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Posted by & filed under Хирургия.

Ы.А. Алмабаев1, Ж.Н.. Кыжыров1, М.Е. Сафаргалиев1, А.Т. Шапиева1, И.Р. Фахрадиев2 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 1Кафедра «Клинической анатомии и оперативной хирургии» 2Лаборатория экспериментальной медицины НИИ ФМ им. Б. Атчабарова ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ В УСЛОВИЯХ ГКБ №7 Г. АЛМАТЫ

Posted by & filed under Хирургия.

Ы.А. Алмабаев1, Ж.Н. Кыжыров1, М.Е. Сафаргалиев1, И.Р. Фахрадиев 2. Кенжегалиева А.Б.1 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 1Кафедра «Клинической анатомии и оперативной хирургии», 2Лаборатория экспериментальной медицины НИИ ФМ им. Б. Атчабарова РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ В УСЛОВИЯХ ГКБ №7 Г. АЛМАТЫ

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Posted by & filed under Хирургия.

А.С. Ибадильдин, К. Русланулы, А.Е. Сергазина, Г.К. Мухамеджанов, А.М. Амирова Акционерное общество «Национальный медицинский университет» кафедра «Хирургия №2» г. Алматы ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІН ПАЙДА БОЛАТЫН ІРІҢДІ-ҚАБЫНУЛЫ АСҚЫНУЛАРДЫҢ АЛДЫНАЛУ

Posted by & filed under Хирургия.

С.М. Абуов, Ж.О. Аргынканова, Г.Қ. Босынбек, А.Е. Бектемір, Р.М. Айтелі, Т.Р. Қонақбаев, Ж.С. Тайпакова, Ж.А. Бименде, С.С. Қайымов «Ұлттық медицина университеті» Акционерлік Қоғамы, №2 хирургия кафедрасы, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІН ПАЙДА БОЛАТЫН ІРІҢДІ-ҚАБЫНУЛЫ АСҚЫНУЛАРДЫҢ АЛДЫНАЛУ

АСҚАЗАН ЖӘНЕ ОН ЕКІ ЕЛІ ІШЕК ОЙЫҚ-ЖАРАСЫНЫҢ ЖЕДЕЛ ҚАНЫСЫРАУЫН АНЫҚТАУ МЕН ЕМ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ЭНДОСКОПИЯНЫ ҚОЛДАНУ

Posted by & filed under Хирургия.

А. Қаныбеков, Ж.Ж. Баймухамбетов, Ю.Я. Рахматуллин, Ө.С.Садықов С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті АСҚАЗАН ЖӘНЕ ОН ЕКІ ЕЛІ ІШЕК ОЙЫҚ-ЖАРАСЫНЫҢ ЖЕДЕЛ ҚАНЫСЫРАУЫН АНЫҚТАУ МЕН ЕМ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ЭНДОСКОПИЯНЫ ҚОЛДАНУ