ЭТНИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ КАЗАХСТАНА

Posted by & filed under Рухани жаңғыру.

Е.Н. Чермухамбетов, Н.А. Абдразакова С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті кафедра истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин ЭТНИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ КАЗАХСТАНА

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИ

Posted by & filed under Рухани жаңғыру.

З.У. Бисембаева, З.А. Нагайбаева Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова Кафедра истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИ

ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН: БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Posted by & filed under Рухани жаңғыру.

1Ш.А. Курманбаева, 2К.А. Тулентаева 1Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті 2С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ КОНТЕКСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ САНА МӘСЕЛЕСІ

Posted by & filed under Рухани жаңғыру.

1Ж.Қ. Симтиков, 2У.М. Датхаев 1Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университет 2С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ КОНТЕКСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ САНА МӘСЕЛЕСІ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ЛАТЫНДАНДЫРУ МӘСЕЛЕСІ

Posted by & filed under Рухани жаңғыру.

Г.Т. Рсалдина,  Г.А. Мәлік,  Г.А. Турсынбекова С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ЛАТЫНДАНДЫРУ МӘСЕЛЕСІ

МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР

Posted by & filed under Рухани жаңғыру.

М.А.Камалиев, А.А.Айтманбетова, Ж.А.Кожекенова, А.М.Шахиева,Н.А.Талкимбаева, А.Н.Нурбакыт, М.Н.Жакупова, Н.Ж.Дармен, М.С.Мусина, Ж.К.Бурибаева, М.А.Рамазанова, Г.Е.Аймбетова, М.К.Кошимбеков, С.С.Кульжаханова, Ж.Р.Абзалиев С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР

ДІНИ САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ, РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ КЕПІЛІ

Posted by & filed under Рухани жаңғыру.

М.М. Сембаева,  Б.С. Шугаева,  Е.Н. Чермухамбетов С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы ДІНИ САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ, РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ КЕПІЛІ

БАТЫС-СІБІР ЖӘНЕ ДАЛА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛЫҒЫНДА БОЛЫСТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ҚҰРЫЛУ ҮДЕРІСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

Posted by & filed under Рухани жаңғыру.

Б.У. Маликов С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы БАТЫС-СІБІР ЖӘНЕ ДАЛА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛЫҒЫНДА БОЛЫСТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ҚҰРЫЛУ ҮДЕРІСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

AҒAPТУШЫЛЫҚ ФИЛОCОФИЯCЫНДAҒЫ ҚAЗAҚ ХAЛҚЫНЫҢ ОЙ-САНАСЫНЫҢ ЖAҢҒЫPУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘCЕЛЕЛЕPІ

Posted by & filed under Рухани жаңғыру.

C.А. Жолдыбаева, Н.К. Дюсенова, С.М. Илгидаева С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті AҒAPТУШЫЛЫҚ ФИЛОCОФИЯCЫНДAҒЫ ҚAЗAҚ ХAЛҚЫНЫҢ ОЙ-САНАСЫНЫҢ ЖAҢҒЫPУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘCЕЛЕЛЕPІ