ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИБС

Posted by & filed under Клиническая фармакология.

А. Кайрбеков, К. Кунанбай, Б.А. Ералива, Н.Б. Байжигитова, А.У. Балтаева, Р.И. Туматова, М.И. Ордаханова Казахский Национальный медицинский университет им. С.Ж. Асфендиярова ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИБС

ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ДАМУ САТЫСЫНДА КҮЙЗЕЛІСТІҢ ТЕРАПИЯСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ

Posted by & filed under Клиническая фармакология.

Қ. Құнанбай, А.Қ. Қаирбеков, Е.Ш. Құдабаев, А.Б. Ералиева, Д.Қ. Мұқанова С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ДАМУ САТЫСЫНДА КҮЙЗЕЛІСТІҢ ТЕРАПИЯСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ

ПРОТОНДЫ ПОМПА ИНГИБИТОРЫН ҚОЛДАНУДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІГІ ТҰРАЛЫ (ӘДЕБИ ШОЛУ)

Posted by & filed under Клиническая фармакология.

1 Ш.Ә. Темірқулова, 1Г.Ж. Садырханова, 1Л.А. Кулбаева, 2Е.К. Қуандыков, 3Ж.М. Рсалиева 1Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ түрік университеті, 2Оңтүстік Қазахстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, 3Шымкент қалалық көпсалалы аурухана, Шымкент қ. ПРОТОНДЫ ПОМПА ИНГИБИТОРЫН ҚОЛДАНУДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІГІ ТҰРАЛЫ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Posted by & filed under Клиническая фармакология.

А. Кайрбеков, К. Кунанбай, М.М. Калиева, Н.Б. Байжигитова, Г.Б. Еркинбекова, М.И. Ордананова, А.С. Нурмаханова Казахский Национальный медицинский универститет им. С. Д. Асфендиярова ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

ҚАРТТЫҚ КЕЗЕҢДЕГІ ПСИХОТЕРАПИЯЛЫҚ АРАЛАСУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

Posted by & filed under Клиническая фармакология.

Қ. Құнанбай, А.Қ. Қаирбеков, Е.Ш. Құдабаев, Н.А. Мырзабаева, А.С. Нурмаханова, Р.И. Туматова, У.А. Сейдакбар С.Ж. Асфендияров атындағы  Қазақ Ұлттық медицина университеті Клиникалық  фармакология  кафедрасы ҚАРТТЫҚ КЕЗЕҢДЕГІ ПСИХОТЕРАПИЯЛЫҚ АРАЛАСУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

ЕГДЕ ЖӘНЕ ҚАРТ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРДЫҢ ҰЙҚЫНЫҢ БҰЗЫЛУЛАРЫ КЕЗІНДЕГІ КОГНИТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ПСИХОТЕРАПИЯСЫ

Posted by & filed under Клиническая фармакология.

Қ. Құнанбай, А.Қ. Қаирбеков, Е.Ш. Құдабаев, А.Б. Ералиева, Д.С. Смайлова, Э.А. Бокаева С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы ЕГДЕ ЖӘНЕ ҚАРТ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРДЫҢ ҰЙҚЫНЫҢ БҰЗЫЛУЛАРЫ КЕЗІНДЕГІ КОГНИТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ПСИХОТЕРАПИЯСЫ

АУТИЗМ БҰЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРДЫ ЕМДЕУДЕГІ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Posted by & filed under Клиническая фармакология.

Қ. Құнанбай, А.Қ. Қаирбеков, Е.Ш. Құдабаев, Н.А. Мырзабаева, А.С. Нурмаханова,   Р.И. Туматова, У.А. Сейдакбар С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті Клиникалық фармакология кафедрасы АУТИЗМ БҰЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРДЫ ЕМДЕУДЕГІ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗОЛА МЕТОДАМИ QSAR И ВИРТУАЛЬНОГО СКРИНИНГА

Posted by & filed under Клиническая фармакология.

Д.М. Бекзадаев, Р.А. Омарова Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова АНАЛИЗ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗОЛА МЕТОДАМИ QSAR И ВИРТУАЛЬНОГО СКРИНИНГА