ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УДК 614.3:657.5:61 А.Н.Нурбакыт, М.Н.Жакупова, А.А.АЙТМАНБЕТОВА, с.С. БУЗДАЕВА, Ж.А. КОЖЕКЕНОВА, А.С.ЖОЛДАСБЕКОВА, Н.Ж.ДАРМЕН, Р.К. Байгенжеева, О.Н.Селюкова, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, …
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АЛАТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША ҚОЛАЙСЫЗ ЕҢБЕК ӨНДІРІСІНДЕ ЖҰМЫС АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСШЫЛАРДЫ КЕЗЕКТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУДЕН ӨТКІЗУ

УДК 614.7:574:546.3-053.2 Ж. Л. ДҮЙСЕБАЕВ, Ж. К. ДЕМЕЕВА Алатау аудандық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ…


АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖЕТІСУ АУДАНЫ БОЙЫНША ЗАҢСЫЗ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

УДК 614.7:574:546.3-053.2 Б. А. АСЫЛБЕКОВ, Г. Б. ӘЙТІМБЕТОВА Жетісу аудандық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ…


«КАСПИЙ» ЖШС ТҰЩЫЛАНДЫРУ ЗАУЫТЫНДА ӨНДІРІЛЕТІН АУЫЗ СУ САПАСЫН ҚАУІП-ҚАТЕРДІ БАҒАЛАУ ӘДІСНАМАСЫ АРҚЫЛЫ ТАЛДАУ

удк 613.31-65.011.46 Ү.И. Кенсариев, А.Т. Досмұхаметов, Н.Е.Алимова, Ж.Б. Бейсенбинова, А.М. Оразымбетова С.Д. Асфендияров атындағы Казақ Ұлттық медицина университеті  …

Новости

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google ScholarElibrary.ruCyberleninka


О журнале

Описание журналаРедакция журналаСМИ о насРекомендуемые издания


Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова

© 2021 КазНМУ