РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

А.С. Дюсембаева1, А.М. Қазиева1, Т.К. Құдайбергенов1,2 1НУО Казахстанско- Российский Медицинский Университет, г.Алматы, 2Институт Репродуктивной Медицины, г.Алматы   РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

ПРИМЕНЕНИЕ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

А.М. Есенгулова, Т.К. Кудайбергенов Казахстанско-Российский медицинский университет Институт репродуктивной медицины   ПРИМЕНЕНИЕ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧРЕЗКОЖНОЙ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ РОДИЛЬНИЦАМ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

Е.С. Утеулиев, Р. Кажигаликызы, П.С. Садыкова Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»   ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧРЕЗКОЖНОЙ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ РОДИЛЬНИЦАМ

ОҚО ШАЛҒАЙ ОРНАЛАСҚАН АУЫЛДАРДАҒЫ АУЫР ХАЛДЕГІ ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРГЕ АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӨРСЕТУДІ БАҒАЛАУ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

Р.Н. Тулкибаева, А.О. Мырзагулова «ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті ОҚО ШАЛҒАЙ ОРНАЛАСҚАН АУЫЛДАРДАҒЫ АУЫР ХАЛДЕГІ ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРГЕ АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӨРСЕТУДІ БАҒАЛАУ

МЕРЗІМІНЕН АСҚАН ЖӘНЕ МЕРЗІМІ ҰЗАРТЫЛҒАН ЖҮКТІЛЕРДЕГІ ПЕРИНАТАЛДЫҚ НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ЖҮКТІЛІКТІ ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

Н.М. Мамедалиева, А.Қ. Дармаганбетова, Р.А. Насырова, П.Б. Тилеуова, М.А. Абдуллаева, Р.А. Божикенова, М.А. Карабаева С.Д.Асфендияров атындағы ҚазақҰлттық Медицина Университеті Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау Министрлігі жанындағы Акушерия, гинекология және перинатология Ғылыми Орталығы   МЕРЗІМІНЕН АСҚАН ЖӘНЕ МЕРЗІМІ ҰЗАРТЫЛҒАН ЖҮКТІЛЕРДЕГІ ПЕРИНАТАЛДЫҚ НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ЖҮКТІЛІКТІ ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

МЕТАБОЛИКАЛЫҚ СИНДРОМЫ БАР ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕ АЛДЫН АЛУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

Қ. Құнанбай,  М.Е. Рамазанов, А.Б. Ералиева С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Ішкі аурулар кафедрасы №2Клиникалық фармакология және фармакотерапия курсы МЕТАБОЛИКАЛЫҚ СИНДРОМЫ БАР ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕ АЛДЫН АЛУ ҚАҒИДАЛАРЫ

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

Н.М. Мамедалиева, А.М. Курманова, Г.Н. Мошкалова, В. Ким Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, г. Алматы КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЖЫНЫСТЫҚ ҚАБІЛЕТІНІҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ФАРМАКОТЕРАПИЯСЫ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

Қ. Құнанбай, М.Е. Рамазанов, Г.Ә.Сапарова С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, №2 Ішкі аурулар кафедрасы Клиникалық фармакология және фармакотерапия курсы ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЖЫНЫСТЫҚ ҚАБІЛЕТІНІҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ФАРМАКОТЕРАПИЯСЫ

АНАЛЫҚ БЕЗІНІҢ ПОЛИКИСТОЗДЫ СИНДРОМЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

А.Р. ОНЛАС, Ж.Ж. НУРУМБЕТОВА, А.Е. КАЛДИБЕКОВА Репродуктивті медицина институты. Қазақстан, қ. Алматы АНАЛЫҚ БЕЗІНІҢ ПОЛИКИСТОЗДЫ СИНДРОМЫНЫҢ Поисковые слова:срок учобы в кафедре акушерство и геникологии в Казахстане

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

Р. Ж. Юлдашева, Б. Нурмахан, А.А. Мансурова, Р.С. Избасарова, Е.С. Иванченко Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Кафедра акушерства и гинекологии (курс №3) СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ В СВЯЗИ С МАСИВНЫМИ АКУШЕРСКИМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

Posted by & filed under Акушерство и гинекология.

Р.Н. Еспаева, А.М. Нашкенова, З.О. Базылбекова Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, кафедра акушерства и гинекологии, курс 2. Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РК. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ В СВЯЗИ С МАСИВНЫМИ АКУШЕРСКИМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ