ҚҰРСАҚ ҚУЫСЫ АҒЗАЛАРЫНАҢ ӨТІР ХИРУРГИЯЛЫҚ АУРУЛАРЫНАН ТУЫНДАЙТЫН СТАЦИОНАРЛЫҚ ӨЛІМ ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ СЕБЕПТЕРІН САРАПТАУ НӘТИЖЕЛЕРІ.

02 Jul 2019

1Б.О. Аширов, 2М.А. Булешов, 1Г.К. Каусова,2А.М. Булешова,2 Д.М. Булешов, 1А.К. Илимова

1«ҚДСЖМ» Қазақстан медицина университеті, Алматы, Қазақстан;

2Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, Шымкент, Қазақстан

ҚҰРСАҚ ҚУЫСЫ АҒЗАЛАРЫНАҢ ӨТІР ХИРУРГИЯЛЫҚ АУРУЛАРЫНАН ТУЫНДАЙТЫН СТАЦИОНАРЛЫҚ ӨЛІМ

Новости

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google ScholarElibrary.ruCyberleninka


О журнале

Описание журналаРедакция журналаСМИ о насРекомендуемые издания


Индексируется

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова

© 2021 КазНМУ