БАЛАЛАРДАҒЫ БРОНХ ОБСТРУКЦИЯЛЫҚ СИНДРОМ: ЕСКІ МӘСЕЛЕНІҢ ЖАҢА ШЕШІМІ

19 Jun 2019

Г. Мұханқызы, Т.А. Алимова, М.Қ. Әбдәлімова, Е.Н. Геккель

Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ,

Жоғарғы медициналық білімнен кейінгі білім беру институты , Шымкент қ.

БАЛАЛАРДАҒЫ БРОНХ ОБСТРУКЦИЯЛЫҚ СИНДРОМ ЕСКІ МӘСЕЛЕНІҢ ЖАҢА ШЕШІМІ

Новости

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google ScholarElibrary.ruCyberleninka


О журнале

Описание журналаРедакция журналаСМИ о насРекомендуемые издания


Индексируется

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова

© 2021 КазНМУ