Posted by & filed under Материалы конференции.

Қ. ҚҦНАНБАЙ , М.Т. АЛДАНАЗАРОВА

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАКОЛОГИЯ, ЕДШ ЖӘНЕ ФИЗИОТЕРАПИЯ КАФЕДРАСЫ

СҤЛІКПЕН ЕМДЕУ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *