Қ. Құнанбай, М.Е. Рамазанов, С.М. Малгараева
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Мединица Университеті
№2 Ішкі аурулар кафедрасы
Клиникалық фармакология және фармакотерапия курсы

Пути совершенствования преподавания клинической фармакологии