Л.С.Қожамжарова, А.С.Қожамжарова,* З.Б.Есимсеиитова**
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
*С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
**Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТОДУЦИРОВАНИЯ КУЛЬТУР ANANAS COMOSUS В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ