А.С.Қожамжарова, Л.С.Қожамжарова,* З.Б.Есимсеиитова**
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
*М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
**Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

НИЗКАЯ СТОРОНА ХРЕБТА ГОРЫ РАСТЕНИЙ КЕТМЕНЬСКИЙ ФЛОРЫ И ВАЖНОСТЬ В МЕДИЦИНЕ И В ХОЗЯЙСТВЕ