Қ. Құнанбай, Е.Ш. Құдабаев, А.Б. Ералиева, А.А.Сүйналиева
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Мединица Университеті
№2 Ішкі аурулар кафедрасы
Клиникалық фармакология және фармакотерапия курсы

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ В НЕОНАТОЛОГИИ