Қ.Қ. Қожанова, А.Ж.Мухамедсадыкова, С.Қ.Мұхамедиярова, Ұ.Т.Мұхамедсадық, С.Н. Құралбек
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН