Қ.Қ.Қожанова, Т.Ө. Тыныс, Д.Б. Уахитова, М. Б. Тілеу, А.М. Сеил
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті
Фармация факультеті

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН