Нормативтік құжаттар

Білім беру бағдарламалары туралы Ережесі
Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына өзгерістер
Комплаенс-парағы
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КеАҚ-ның профессор-оқытушылар құрамының және қызметкерлерінің Ар-намыс кодексі.
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КеАҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы Стандарты.
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КеАҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясаты.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпе
Декларация
ҚазҰМУ білім алушысының Академиялық адалдық Кодексі 2021-2022 оқу жылы
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ -нің 2021-2022 оқу жылына арналған академиялық саясаты
«С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті КЕАҚ білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу туралы ереже»