Құрметті ҚазМҮББУ білім алушылары !

Сіздерге ҚазҰМУ-ға ауысу туралы онлайн өтініш беру алгоритмін ұсынамыз. Сіз ұсынған құжаттар бойынша деканат қызметкері оқу жоспары пәндерінің айырмашылығына және 2020-2021 оқу жылына арналған ҚазҰМУ академиялық саясатын ауыстыру және қалпына келтіру ережесінің басқа талаптарына сәйкестігіне алдын ала талдау жүргізеді.

Ауысу бірінші академиялық кезең үшін берешегі жоқтығына, бүкіл оқу кезеңі үшін кемінде 3,0 GPA және 12 ECTS-тен аспайтын академиялық айырмашылық болмаған және қажетті құжаттардың толық тізбесі болған жағдайда мүмкін болады.

ҚазМҮББУ-дан ҚазҰМУ-ға ауысу туралы онлайн өтініш беру алгоритмі.

1. Өтініш бергенге дейін сіз ауысқыңыз келетін мамандыққа байланысты алдымен деканаттың электрондық поштасына жазуыңыз керек және мөрі бар транскрипт көшірмесін тіркеңіз. Деканат қызметкерлерінің байланыс телефондары мен e-mail келесі сілтеме бойынша қол жетімді

2. Деканат қызметкерінен пошта арқылы жауап алғаннан кейін, Сіз мұнда онлайн өтініш бере аласыз.

3. ҚазҰМУ-ға ауысу туралы онлайн өтініш беру үшін Сізге көрсетілген жолдарды толтыру қажет

    4. Сканерленген нұсқада барлық қажетті құжаттарды міндетті түрде тіркеңіз:

    • ҚазҰМУ ректорының атына өтініш (төменде берілген форма бойынша);
    • Жеке куәлігі

    Өтінішті қарау мерзімі: 5 жұмыс күні.

    ҚазҰМУ ауысуға өтініш нысаны