Омырзаков Манас Тоқтасынұлының философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған диссертациясын қорғауы

| PhD Диссертациялық Кеңесі.

Омырзаков Манас Тоқтасынұлының  философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған диссертациясын қорғауы   С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесіне 6D074800 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы бойынша ізденуші Омырзаков Манас Тоқтасынұлының: «Күкіртті нафтоксипропаргил аминдер негізінде антибактериялық дәрілік қалыптар жасау» тақырыбына ғылыми диссертациялық қорғауы өтеді. Диссертациялық жұмыс С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ… Read more »