Қорытынды ережелер

| Ақсақалдар кеңесі, Қорытынды ережелер.

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР   Осы ереженің орындалуын қадағалау Ақсақалдар Кеңесінің төрағасына жүктеледі, ол Ереженің Ақсақалдар Кеңесінің әрбір мүшесіне дер кезінде жеткізілуін қамтамасыз етеді. Осы ережеге  өзгерістер мен толықтырулар жаңа мазмұндағы ережені құрастыру арқылы немесе осы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ректордың бұйрығы шыққан жағдайда енгізіледі және Ақсақалдар Кеңесінің әрбір мүшесіне және университеттің мүдделі жауапты тұлғаларына… Read more »