Қорытынды ережелер

| Ақсақалдар кеңесі, Қорытынды ережелер.

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР   Осы ереженің орындалуын қадағалау Ақсақалдар Кеңесінің төрағасына жүктеледі, ол Ереженің Ақсақалдар Кеңесінің әрбір мүшесіне дер кезінде жеткізілуін қамтамасыз етеді. Осы ережеге  өзгерістер мен толықтырулар жаңа мазмұндағы ережені құрастыру арқылы немесе осы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ректордың бұйрығы шыққан жағдайда енгізіледі және Ақсақалдар Кеңесінің әрбір мүшесіне және университеттің мүдделі жауапты тұлғаларына… Read more »

Жалпы ережелер

| Ақсақалдар кеңесі, Жалпы ережелер.

                                                                                                        Бекітілді Университет ректорының бұйрығымен №___«___»_________2013 ж ________________А.Ақанов                                                                                                                                                                  РМК «С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ атындағы ҚазҰМУ» АҚСАҚАЛДАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ Қызметі Қолы Аты-жөні Келісілді:  Оқу-тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор Қ.А.Тулебаев Университет дамуы институтының директоры О.М.Мырзабеков Әеімшілік-кадрлар жұмыс департаментінің директоры В.Н.Девятко Құжат айналымы және кадрлық жұмыс басқармасының  басшысы Е.В.Амирдинова Заң  бөлімінің басшысының З.К.Калменова Құжатты  пайдалану мерзімі:   20___… Read more »

Ақсақалдар кеңесінің міндеті

| Ақсақалдар кеңесінің міндеті.

Ақсақалдар Кеңесінің міндеті болып табылады: —         Университет миссиясын орындау бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеп, оның мақсаты мен міндетін жүзеге асыру; —         Университет қызметінің негізгі бағыттары бойынша бұқара көпшілікті ақпараттандыруға қатысу; —         Университет Ректорына университеттің және оның атқарушы органдарының ерекше назарын талап ететін аса маңызды мәселелер туралы ақпарат беру; —         Университет ректорының тапсырмаларын орындау; —         Университет… Read more »

Ақсақалдар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру

| Ақсақалдар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру.

Ақсақалдар Кеңесі білім беру, ғылыми және қоғамдық қызметте қомақты тәжірибесі бар, Университеттің дамуына елеулі үлес қосқан Университеттің беделді және тәжірибелі ғалымдар тарапынан құрылады. Университеттің Ақсақалдар Кеңесі туралы ереже Университет Ғылыми Кеңесі  шешімінің негізінде Университет  ректорының бұйрығымен бекітіледі. Ақсақалдар Кеңесінің құрамы туралы ұсыныстарды Университеттің Ғылыми Кеңесі қарастырады және Ақсақалдар Кеңесінің мәжілісінде келісіледі, Ақсақалдар Кеңесінің құрамы өзгергендігі… Read more »

Ақсақалдар кеңесінің жұмыс тәртібі

| Ақсақалдар кеңесінің жұмыс тәртібі.

Ақсақалдар Кеңесінің жалпы мәжілісі жарты жылда бір реттен кем емес немесе Университет ректорының және ғылыми Кеңестің сәйкес тапсырысына байланысты ұдайы шақырылады. 2. Ақсақалдар Кеңесінің шешімі міндетті түрде ректорға жеткізіледі және ұсыныстық сипатта болады.

Ақсақалдар кеңесі мүшелерінің құқықтары және міндеттері

| Ақсақалдар кеңесі, Ақсақалдар кеңесі мүшелерінің құқықтары және міндеттері.

Ақсақалдар Кеңесінің мүшелері: —         Ақсақалдар Кеңесінің қызметіне белсенді атсалысуға; —         Ректордың және Ақсақалдар Кеңесінің тапсырмаларын орындауға, Ақсақалдар Кеңесінің мәжіліснде берілген тапсырмалардың орындалғаны туралы есеп беруге міндетті болып табылады. 2. Ақсақалдар Кеңесі мүшелерінің: —         Ақсақалдар Кеңесі мәжілісінің қарауына  ұсыныстар беруге; —         Ректордың тапсырмасы бойынша Университеттің өкімдік құжаттарының  жобаларын әзірлеуге қатысуға және соларға қатысты ұсыныстар мен ұсынымдар… Read more »