29.11.2016 жылғы университет кеңесінің №1 отырысы

| №1 отырыс.

2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫ ДОКТОРАНТТАРЫН ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫПТАРЫ МЕН ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСШІЛЕРІН БЕКІТУ Академиялық адалдық туралы ереже ҚазҰМУ Ғылыми кеңесінің сұрақтары ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗВАНИИ ТЕМ PhD-ДОКТОРАНТОВ План развития Казахского Национального медицинского университета имени с.д. асфендиярова на 2017-2021 годы РМК С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дағы  білім алушылардың  ауысу және қайта оқу  ережесі Утверждение заключительных отчетов Внутривузовских грантов КазНМУ по… Read more »