Ғылыми кеңестің №9 отырысы

| 2012-2013 оқу жылы, №9 отырыс, Ғылыми кеңес, Ғылыми кеңес материалдары.

«2012-2013 оқу жылында ҚазҰМУ Ғылыми Кеңесінің қабылдаған шешімдерінің орындалуы туралы мәлімет» «ҚазҰМУ СПОРТ КЛУБЫ» «Ключевые показатели эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава» «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттерінің дене жағдайының динамикасы» мониторингі 2012-2013 оқу жылында ҚазҰМУ Ғылыми Кеңесінде қабылданған шешімдердің орындалуы туралы мәлімет 2013-2014 оқу жылында білім беру үдерісін кредиттік жүйе бойынша ұйымдастыру ерекшеліктері 051102 — «ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ»… Read more »