Қоғамдық денсаулық сақтау

| Жаңалықтар, Қоғамдық денсаулық сақтау.

4 курс Аурухана ұйымдарының құрлымы мен мазмұнының санитарлық талаптары Ауруханашылық инфекциялар эпидемиологиясы Қоршаған орта нысандарының химиялық ластанудан тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерін бағалау ҚР халық денсаулығын кешенді бағалау 5 курс Азық-түлік қауіпсіздігі ӨНДІРІСТІК ЗИЯНДЫ ФАКТОРЛАРДЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ӘСЕРІ ҚОРШАҒАН ОРТА ГИГИЕНАСЫН ҒЫЛЫМИ ТҰРҒЫДА ЗЕРТТЕУ НЕГІЗІ ЕҢБЕК МЕДИЦИНАСЫ – ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ ЖАҢА БАҒЫТ