Қызмет туралы

| Ішкі аудит қызметі.

  Ішкі аудит қызметі – ұйым қызметін жетілдіруге бағытталған, тәуелсіз, объективті кепілдік және консультация ұсынатын, ішкі аудитті жүзеге асыратын Университет органы. Ішкі аудит ұйымға тәуекелдерді басқару процестерінің тиімділігін арттыруға және бағалауға, корпоративті басқаруға жүйелі тәсілдемені қолдана отырып алға қойған мақсаттарға жетуге көмектеседі. ІАҚ университетте ішкі аудитті ұйымдастыру және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді және университеттің Бақылау… Read more »