С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ 2-ЖЫЛҒЫ ҚАДАҒАЛАУ АУДИТІ

| Сыртқы аудит.

2013 жылдың 5-7 маусым аралығында  РМК-дағы ШЖҚ-да «С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің» сапа менеджмент жүйесі қызметінің  халықаралық ИСО 9001:2008 талаптарына сәйкестігін растау мақсатында халықаралық SGS компаниясы 2-жылғы қадағалау аудитін өткізді. Аудитты бас аудитор Махмудов А.Р., аудитор Попова О.Н., денсаулықсақтау  саласындағы сарапшы Локшин В.Н жүргізді. Басшылықтың (ректордың)   және университеттің бөлімшелерінің қызметін бағалау келесі аудит жоспары… Read more »