5 курс студенттерінің ҚазҰМУ білім беруінде қанағаттануы жөніндегі сұрақтар бойынша сауалдамасының нәтижесі (ЖМББС-2006 бакалаврының бірінші жылғы түлектері) БСЗБжәнеМБРҒН Орталығы, 2012 жылғы 5 шілде

| БСЗБжМБРҒН орталығы, Мониторинг.

Сауалдаманың мақсаты:  ҚазҰМУ білім беруіне студенттердің қанағаттану деңгейін бағалау Мақсатты топтар:  ҚазҰМУ факультеттерінің  5 курс студенттері (жалпы медицина, стоматология, фармация,  медициналық—профилактикалық іс) – ЖМББС—2006 бакалаврының бірінші жылғы түлектері Берілгендерді жинау және өңдеу: БСЗБжәнеМБРҒН Орталығы, SPSS бағдарламасы Сауалдама нәтижесі бойынша қорытындылар: 1)      Жалпы медицина факультеті студенттерінің білім беру бағдарламаларына қанағаттану деңгейі анықталды: 4—деңгей (толық қанағаттанған) –… Read more »

Студенттердің білім беру үдерісі мен фармация бойынша пәндердің бағдарламаларына қанағаттану деңгейін бағалау 2012 жылғы ақпан айы

| БСЗБжМБРҒН орталығы, Мониторинг.

Сауалдаманың мақсаты – оқу үдерісінің сапасын басқару үшін тұтынушылардың қанағаттану деңгейін өлшеу№ Сауалдама 2013 жылғы қаңтар айының 21-31 аралығында өткізілді. Берілгендерді жинау және өңдеу: БСЗБжәнеМБРҒН Орталығы, SPSS бағдарламасы Суалдамада фармацевтика факультетінің 1-5 курс студенттерінен 300 адам қатысты (58,3%) . Фармация бойынша білім беру бағдарламарына қанағаттану деңгейі: 4—деңгей (толық қанағаттанған) – 59% 3—деңгей (көпшілік айқындамалар бойынша… Read more »