ТІРКЕУШІ КЕҢСЕ БАСҚАРМАСЫ

| Тіркеуші кеңсе қызметі.

Тіркеуші кеңсе құрамы  Офис Регистратор ҚазҰМУ имени С.Д.Асфендиярова 7 оқу корпус 1 этаж 8(727)3387038 ішкі.тел 75-10, 75-11,75-12   ТІРКЕУШІ КЕҢСЕ Тіркеуші кеңсе С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ білім алушылардың барлық оқу жетістіктерін тіркейтін, білімді бағалаудың барлық түрлерін ұйымдастыратын және академиялық рейтингін есептейтін құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Тіркеуші кеңсе мақсаты – ҚазҰМУ білім алушыларының оқу жетістіктерін тіркеу және есептеу процессін арттыру қызметінде… Read more »