Оқу-әдістемелік жұмыс

| Ішкі аурулар оқу департаменті.

Оқу-әдістемелік жұмыс      Кафедралар мен модульдардға қойылған мақсаттар 2006ж. өзгертулері және толықтырулар бар  ГОСО-2006 ж РМУОЖ №1 және №2 нұсқаулық хаттарына   сәйкес оқу-әдістемелік материалдар бар; болок «Ішкі аурулар» пәні «Жалпы медицина мамандығы» бойынша  оқу әдістемелік материалдар.             «Терапия», «Жалпы тәжірибиелік дәрігер» мамандықтары бойынша студанттерді дайындау көлемі бойынша Қазақстан республикасының практикалық денсаулық сақтау бар және перспективалы… Read more »

Ішкі аурулар оқу департаментінің ғылыми-зерттеу жұмысы

| Ішкі аурулар оқу департаменті.

Ішкі аурулар оқу  департаментінің ғылыми-зерттеу жұмысы       ҚазҰМУ ҒЗЖ жоспары бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы жүргізіледі. Ішкі  аурулар оқу департаменті кафедрада және  модульдердің  ғылыми-зерттеу жұмыс жоспары және ұйымдастыруы, жаңа емдеу әдістері бойынша жұмыстар жүргізеді. Ішкі  аурулар оқу департаменті кафедрада және  модульдердің 2010-2013 жылдары төмендегі  берілген  ғылыми негізгі бағыттарды орындады:   ИТВ –инфекция және инфекциялық бақылау модулі 2013… Read more »

Халықаралық қатынас

| Ішкі аурулар оқу департаменті.

Халықаралық қатынас Университеттте оқу үрдісінде визитинг-профессорлар бағдарламасы және ПОҚ академиялық ұтқырлығы бойынша қызмет жұмыс жасайды Профессор Петренко В.И. после лекции по фтизиатрии Профессор Цурко В.В. проводит занятия с резидентами кафедры амбулаторно-поликлинической терапии   Визитинг-профессор 2010-2013 жж. № Оқытушының Т.А.Ә. Қызметі Ғылыми дәрежесі Оқытатын  пәні Қай мемлекеттен келді Негізгі қызмет орны 1 2 3 4 5… Read more »

Оқу және ғылыми базалар мен зертханалар

| Ішкі аурулар оқу департаменті.

Оқу және ғылыми базалар мен зертханалар            Кафедралар мен модульдердің клиникалық база меншіктерінде медициналық,   рентгенологиялық, ультрадыбыстық, аспаптық және радиоизотопты зерттеулер жабдықтары, клиника-биохимиялық зертханалар және т.б.   № р/ н Оқу жоспарына кафедра/модуль атаулары Атаулары және арнайы аудиторилар, кабинетов, зертханалар, шебер класстар т.б. (саны, кв.м.) 1 2 3 1 №1 ішкі аурулар ГКБ №1- 82,3 м2. … Read more »

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕНОГО ЭКЗАМЕНА для студентов 5 курса по специальности 051301 «Общая медицина»

| Департамент туралы.

Курс – 5 Семестры —  IX- X Лекций – 30 Практические занятия —  240 часов Самостоятельная работа – 135 часов Всего учебных часов – 270 часов Государственный квалификационный экзамен – в X  семестре                                         2012 г…. Read more »

Ішкі аурулар оқу департаменті

| Департамент туралы, Ішкі аурулар оқу департаменті, Оқу департаменттерi.

ОҚУ-ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ Департаменті өмірі КОП туралы ақпарат Клиникалық жұмысы Халықаралық ынтымақтастық Ғылыми-зерттеу жұмысы Оқу-әдістемелік жұмыс Ішкі аурулар оқу департаменті            Ректор бұйрығымен  және ғылыми кеңес шешімі негізінде құрылған (№ 10  Бұйрық 30 маусым  2010 жыл)  және Университет жарылығына, оқу департаменті туралы 01.09.2012 маусымдағы ережесіне сәйкес, 2012 маусымда өзгертіліп, қосымшалар енгізілген. Департаменттің негізгі… Read more »