ҚазҰМУ-дың миссиясы мен болашағы

| ҚазҰМУ-дың миссиясы мен болашағы.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ-НІҢ МИССИЯСЫ ҚазҰМУ – шетелдік және отандық ғалымдардың біліктілік-бағыттану тарапынан кең  тартып және  ғылыми әлуетті үнемі өсіру негізінде денсаулық сақтау және фармацияда жоғарғы біліктілікті бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауды  жүзеге асыратын, инновациялық кластер                      БОЛАШАҒЫ Еңбек нарқында бәсекелге қабілетті және талап етілген мамандарды шығарушы, ғылымның бірлігін қамтамасыз етіп және барлық қызметтің саласында білім мен… Read more »