Wednesday December 20th, 2017 - Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова :: Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова

Архив за December 20th, 2017

Анонимно Аноним

20 Dec 2017  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:
Құрметті Талғат Сейітжанұлы!Сізден сұрайын дегенім қызым 4курс-та терапия блогын бітіргендер апеляцияга беріп еді. Неге нақты жауабы берілмей жатыр. Өтініш сізден осыны қарастырынызшы, біреулер үшін маңызы жоқ шығар стипендия мен баллдың…Бірақ сол 20мынга менің қызым күнін көретін.Қолға алып нақты жауабын береді деген үміттемін.

 

Жауап:

 Құрметті ата — ана!

4 курс  Жалпы  медицина  мектебінің студенттерінің берілген аппеляциясы   бойынша, екі бағытта комиссия құрылды. Оқу бағдарламасы  комитетімен бірлескен пәндік комиссия  сарапшылармен және тәуелсіз тестолог сарапшылар қарастырды.

Аппеляциялық комиссиясының шешімі  бойынша  I — этапқа 70 студентке, II- этапқа -2 студентке қанағаттанарлық шешім шығарылды.

Жалпы  қорытынды  бағасы  орташа алғанда  2 балға көбейді, 75% — дан  төмен қорытынды  бағамен студенттер саны 45 — тен 39- ға  дейін төмендеді, ал  75% — дан жоғары  баға  алған студенттер саны 27 -ден  33- ке  дейін көтерілді.

Аппеляциалық қорытынды нәтижесімен «Жалпы медицина» мектебінің деканатынан танысуға болады.


Тугизбаев Бейбит Дауренбаевич

20 Dec 2017  |  Опубликовано в Вопросы-ответы, Перевод в КазНМУ

Сұрақ: 

Сіздерге сұрағым бар? Қарағанды мемлекеттік медицина университеттінен Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетіне грантты сақтай отырып ауысуға болама?

Жауап:

Құрметті Тугизбаев Бейбит Дауренбаевич!

Білім алушылардың  басқа жоғарғы оқу орнынан ауысуы  ҚР Үкіметінің 2015 жылдың 20 қаңтар айындағы №19 қаулысымен бекітілген «Жоғары  бiлiм беру орындарында бiлiм алушылардың қайта қабылдау және ауыстырудың тәртiбi туралы  ережесі» бойынша жүзеге асырылады. Ауысу бойынша барлық процедура және қажетті құжаттар тізімі осы жоғарыда айтылған ережеде көрсетілген (www.edu.gov.).

Осы ережеге сәйкес студенттер мен магистранттарды басқа жоғары оқу орнынан ұлттық жоғарғы оқу орнына ауыстыру ақылы негізде жүзеге асырылады. Сонымен ұлттық біріңғай тестілеу немесе кешенді тестілеудің сертификатындағы баллы Ғылым және білім министрлігінің нормативті-құқықтық актісімен тағайындалған баллынан жалпы медицина мамандығы бойынша 20 баллға жоғары болу керек.

Ережеге сәйкес ауысу тек қысқы немесе жазғы каникул мерзімінде ғана жүзеге асырылады.


Ляйсан Иманбай

20 Dec 2017  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:
Здравствуйте!
Возник вопрос касательно н/б в электронном журнале.
Я пропустила занятия за один день в связи с болезнью. Имеется справка. Какие действия необходимо предпринять в таком случае? Как получить тот объем часом, что был пропущен по уважительной причине?
С уважением, Ляйсан

Ответ:

Уважаемая Ляйсан Иманбай

Приказ №717 от 11.12.2017г. о внесении дополнении в п.52 раздела «Правила оценки учебных достижений обучающегося» Правил организации учебного процесса по образовательным программам бакалавриата и высшего медицинского образования в РГП на ПХВ КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова на 2017-2018 уч.год.

п.2 В случае пропуска практических занятий по уважительной причине в объеме менее 30%, но не более 90 часов/2 кредита, от общего количества учебных часов по дисциплине, обучающийся может быть допущен к рубежному контролю. При этом при сдаче рубежного контроля кафедра обязана включить задания, обеспечивающие контроль результатов обучения по пропущенным занятиям.

 


Юлия Ким

20 Dec 2017  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:
Здравствуйте!
Я студентка первого курса нашего университета. Последние годы перед поступлением я училась в другой стране, в связи с чем уровень казахского языка невысок. Отсюда вопрос, возможно ли посещать семинары и обучаться не со своей группой, а в группе с уровнем казахского языка пониже?
С уважением,
Юля

Ответ:

Уважаемая Юля Ким!

В соответствии со ст.16 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» каждому гражданину республики обеспечивается получение высшего и послевузовского образования на государственном, русском, а при необходимости и возможности, и на других языках. В организациях образования государственный язык и русский язык являются обязательными учебными предметами и входят в перечень дисциплин, включаемых в документ об образовании. Образовательный процесс по дисциплине «Казахский язык» в КазНМУ проводится вне зависимости от уровня знания языка.  В Вашем случае кафедра казахского языка готова помочь путем проведения дополнительных занятий на бесплатной основе. Вам необходимо обратиться к заведующей кафедрой Абдуллиной Зауреш Абдрахметовне.